Vektörlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi 11. Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Vektörlerde Toplama ve Çıkarma

Bir sayı doğrusu üzerindeki çocuk, 0 noktasından başlamak üzere, (+) yönde 5 birim ilerlediğinde +5 e, daha sonra (-) yönde 2 birim ilerlendiğinde +3’e ulaşır.

Uç Uca Ekleme Yöntemi (Ç0kgen Yöntemi)

Vektörlerin toplanmasına atletizmden örnek verelim.

Örneğin; X koşucusu, bayrağı Y ye, Y koşucusu da Z ye, Z koşucusu da K ye verdiğinde, bayrak L vektörü kadar yer değiştirmiş olur.

Kural: Vektörler uç uca eklenirken ekleme sırası önemli değildir. İstenilen vektörden başlanarak uç uca ekleme yapılabilir. Bileşke vektör çizilirken her zaman başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru ilerleyiniz.

Vektörlerde Çıkarma

Paralelkenar Yöntemi

Buna göre, K + L vektörünü bulabilmek için vektörlerin başlangıç noktaları bir noktaya gelecek şekilde, yönleri değiştirilmeden birleştirilir. Vektörlerin her birinin ucundan diğer vektöre paralel çizilerek, kesişme noktası vektörlerin başlangıç noktası ile birleştirilir. Bu da K + L = R bileşke vektörü oluşturur.] }

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da vektörlerin toplanması ya da çıkarılması sonucunda oluşan nicelik de bir vektördür. Bu vektöre bileşke vektör denir.
Çözüm: K ve P vektörleri uç uca eklendiğinde N vektörünü oluştururlar. K ve M vektörleri paralelkenar üzerinde oldukları için büyüklük olarak eşit fakat vektörel olarak zıttırlar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar