Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 11. Sınıf Fizik


Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Elektrik ve Manyetizma, Fizik

DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA

Biri pozitif, diğeri negatif yüklü iki levha birbirine paralel olarak yerleştirilirse bu iki levha arasında elektrik alan oluşur.

Eşit ve zıt yüklü iki paralel levha arasında oluşan elektrik alan şiddeti K, L, M noktalarında eşit büyüklüktedir.

Düzgün elektrik alan içerisinde, elektrik alan doğrultusunda iki nokta arasındaki potansiyel fark, noktalar arası uzaklıkla doğru orantılıdır.

Yüklü Parçacıkların Davranışları

Levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanı içerisinde serbest bırakılan yüklü parçacığa etki eden elektriksel kuvvet, parçacığın ivmeli hareket yapmasını sağlar. m kütleli parçacığın ivmesi,

ile bulunur.

K noktasından serbest bırakılan parçacığa etki eden kuvvet x kadar yol aldırdığında kazandırdığı kinetik enerji,

olur.

Elektrik yüklü levhalar arasına fırlatılan bir parçacığa levhalar arasında etki eden kuvvet hareket yönünde olursa parçacık hızlanır, zıt yönde olursa yavaşlar.

Alana dik giren elektrik yüklü parçacıklar, alan doğrultusundaki elektriksel kuvvetin etkisinde kalır. Parçacık bu kuvvetin etkisinde sapar. Sapma yönü, parçacığın yükünün işaretine bağlıdır.] }

Bir cismin, üzerinde elektrik yükünü depo edebilme yeteneğine "kapasite" veya "sığa" denir. Teknolojide kısa sürede yüksek akım gerektiğinde sığaçdan yararlanılır. Örneğin fotoğraf makinelerinde flaş lambası kısa sürede yüksek ışık verir. Fotoğraf makinesi, otomobil hava yastıklarının sensörleri, radyo televizyon cihazları, atılımlı lazerler, televizyon kumandası gibi pek çok alette sığaçlardan yararlanılır. Elektrik yükünü dolayısıyla elektriksel potansiyel enerjiyi depolayan elektrik ve elektronik devre elemanıdır. Doğru akım devrelerinde akım geçirmezken alternatif akım devrelerinde akım geçirirler. Şekildeki iletken küre yüklendikçe elektrik potansiyeli artar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar