İtme ve Momentum 11. Sınıf Fizik

Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Şekildeki m kütleli cisme yatay F kuvveti uygulandığında, cisim düzgün hızlanarak ivmeli hareket yapar.

Kritik Not: Momentum değişimi vektörel bir büyüklüktür. Bir cisme uygulanan itme, momentumun değişimine eşittir.

Taktik: Kuvvet – zaman grafiğinin altındaki alan ivmeyi verir, unutmayınız.] }

Şekildeki m kütleli cisme yatay F kuvveti uygulandığında, cisim düzgün hızlanarak ivmeli hareket yapar.
Örnek: Kütlesi 4 kg olan yatay düzlemdeki cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisme (O-6 s) aralığında uygulanan toplam itme kaç N.s dir?
Örnek: Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg lık cisme etki eden kuvvetin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cismin 8 s sonundaki hızının büyüklüğü kaç m/s dir?
Örnek: m kütleli cisim, v büyüklüğündeki hızla K noktasına tam esnek olarak çarpıyor ve şekildeki gibi yansıyor. Buna göre, yerin cisme uyguladığı itme kaç m.v dir?
Çözüm: Cismin momentumundaki değişim itmeyi verir. Cismin ilk ve son momentumlarını şekildeki gibi gösterebiliriz. Vektörel olarak ilk momentumu ters çevirip son momentumla topladığımızda momentum değişimini bulmuş oluruz.
Örnek: Yatay doğrusal bir yolda, bir cismin momentum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, l, II, III zaman aralıklarında cisme etki eden net kuvvet için ne söylenebilir?
Çözüm: F.Dt=AP bağıntısına göre, momentum-zaman grafiğinde eğim, cisme etki eden net kuvveti verir. I zaman aralığında grafiğin eğimi (+) işaretli ve sabit olduğundan net kuvvet (+) yönde sabittir. II zaman aralığında grafiğin eğimi sıfır olduğundan net kuvvet sıfırdır. III zaman aralığında grafiğin eğimi (-) işaretli ve sabit olduğundan net kuvvet (-) yönde sabittir.
Kütlesi m, hızı v olan şekildeki aracın sahip olduğu momentum P = m.v dir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar