Limit Hız 11. Sınıf Fizik

Limit Hız 11. Sınıf Fizik

Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Hava veya başka bir akışkanın içinde hareket eden cisimlere, hareket yönlerine zıt olacak biçimde bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete direnç kuvveti denir. Cismin hızı belirli bir değere kadar arttıktan sonra, hareketini sabit hızlı olarak sürdürür. Bu direnç kuvveti, cismin hızı (v), hava ile temas eden en büyük kesiti (A) ve cisimle hava arasındaki sürtünme katsayısı (K) ye bağlıdır.FDirenç = K.A.v2

Hava ortamında serbest bırakılan cismi inceleyelim. A noktasından serbest bırakılan cisim yer çekimi etkisiyle hızlanır. Cisim B den geçerken hareket yönüne zıt bir direnç kuvveti etkisindedir. Fakat mg > K.A.v1 olduğundan hızlanmayı sürdürür.

Cisim C noktasından geçerken hızı daha da büyük olduğundan, mg = K.A.v22 eşitliği sağlanır. Bileşke kuvvet sıfır olduğu için cisim v2 hızı ile (limit hız) hareketini sürdürür. O halde,

Direnç kuvvetinden dolayı cismin kaybettiği enerji ısı enerjisine dönüşür. Atmosfere giren gök taşlarının (ısı ve ışık kaynağı olmamalarına rağmen) ışık yayması ve yıldız diye adlandırılmalarının nedeni, sürtünmeye harcanan bu enerjidir.Not: Cisim aşağı doğru v hızıyla atılırsa hız-zaman grafikleri şekildeki gibi olur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi