Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

ORMANLARIN KORUNMASI

Yangınlar, ormanda tarla açma faaliyetleri, kaçak kesim ve hayvan otlatma ormanlarımızın azalmasına yol açmaktadır. Ormanlarımıza en çok zarar veren yangınlardır. Orman yangınlarını azaltmak ve zararsız duruma getirmek için alınması gereken başlıca önlemler şunlardır:

 • Orman içinde ulaşımı kolaylaştırmak için iyi bir yol ağı yapmak.
 • Karma ağaçlardan bir orman oluşturmak.
 • Orman alanında yangının sıçramasını önleyecek boşluklar bırakmak.
 • Ormanlarda yeterli bir şekilde erken uyarı ve gözetleme ağı kurmak.
 • Yangınlara anında müdahale edebilecek iyi bir şekilde donatılmış söndürme teşkilatı kurmak.
 • Ormanlarda yakılan kamp ve piknik ateşlerine dikkat edip, iş bitiminde tamamen söndürmek.
 • Kesinlikle anız yakmamak.
 • Halkı orman ve ağaç sevgisi konusunda eğitmek.
 • Herhangi bir yerde orman yangını görürsek ALO 177’ye haber vermek.
 • Kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için orman gönüllüsü olmak.

Türkiye’de ormanların bakımı, korunması ve işletilmesi devlet denetimi altındadır. Ormanlarımızın tahribine yol açan yangınlar, kaçak kesim, tarla açma ve hayvan otlatma gibi faaliyetleri devlet önlemeye çalışır.

Vatandaşlar da bu konuda devlete yardımcı olmalıdır.

Ormanlar her şeyden önce bir ülkenin akciğerleri olup birçok sanayi kolunun hammadde gereksinimini karşılayan doğal bir varlıktır. Odun ihtiyacımızın çok büyük bir bölümü ormanlardan karşılanır. Ormanlar insana ve çevreye eşsiz doğal güzellikler ve zenginlikler sunar.

Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye’nin orman varlığı azdır. Az olan bu ormanların da yaklaşık yarısı işletmeye elverişlidir. Bu nedenle ormanlarımızın genişletilmesi, çok iyi korunması ve işletmeye elverişli hâle getirilmesi gerekir. Tüm bu çalışmalar planlı ve dengeli bir şekilde yürütüldüğünde ormanlardan sürekli olarak yararlanabiliriz.

Ülkemizin iklim koşulları kısa sürede orman yetişmesine elverişli değildir. Bu nedenle tahrip edilen veya yanan bir ormanın yerine yenisi dikilse bile, bunların yetişmesi ve verimli hâle gelmesi için 40-50 yıl gibi uzun bir zaman gerekir.

Ağaçlandırma Çalışmalarının Amaçları:

 • Yangınlara uğramış, bozulmuş, tahrip edilmiş ve kelleşmiş orman sahalarını ağaçlandırmak. Buralarda o iklime uygun ağaçları yetiştirmek ve böyle yerleri verimli duruma getirmek.
 • Dağlık alanlarda ve su havzalarında orman arazisi olarak nitelenen yerlerdeki boş alanları ağaçlandırmak.
 • Yamaçlarda erozyona uğramış, çıplaklaşmış yerleri ve deniz kıyılarındaki kum tepeciklerini ağaçlandırmak.
 • Yakacak odun ihtiyacını karşılamak için çabuk büyüyen ağaç türlerinden (kavak, kızılağaç, dişbudak gibi) oluşan ormanlık alanlar kurmak.
 • Yerleşim yerlerimizin çevrelerinin güzelleştirmek, buralarda mesire ve dinlenme yerleri oluşturmak.
 • Yol boylarını ve yamaçları ağaçlandırmak.
 • Tarım alanlarının sınırı boyunca, tek sıra hâlinde rüzgâr perdeleri şeklinde ağaçlandırma yapmak.
 • Barajlarımızı ve göllerimizi çevreleyen yamaçları o bölgenin iklim ve toprak şartlarına uymuş ekonomik değeri yüksek ağaçlarla süslemek, aynı zamanda buraların dolmasını önlemek.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar