Moğollar Anadolu’da 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih, Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Babailer Ayaklanması’yIa Türkiye Selçuklularının zayıfladığını gören Moğollar Anadolu’ya girerek önce Erzurum’u yağmaladılar. Bu tehlike karşısında II. Gıyasettin Keyhüsrev Gürcü ve Franklardan destek alarak Kösedağ denilen mevkide Baycu Noyan ile karşı karşıya gelmiştir. Ağır yenilgi alan II. Gıyasettin Keyhüsrev savaş alanını terk etmiştir. Moğollar bu olayın ardından Sivas’ı ve Kayseri’yi yağmalamışlardır.

Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları

  • Anadolu’da dirlik ve düzen bozulmuş, Türkiye Selçukluları otoritelerini kaybetmişlerdir. II. Türk beylikleri ortaya çıkmıştır.
  • Türkiye Selçuklu hükümdarları Moğollara bağlı birer vali hâline dönüşmüştür.
  • Anadolu’daki Türkmenler, şeyhler ve dervişler Moğollara karşı direnişe geçmiştir.

Not: 1260 yılında Moğolları Ayn-ı Calut Muharebesi’yle yenilgiye uğratan Memluk Sultanı Baybars, Vezir Muineddin PeNane’nin isteğiyle Anadolu’ya gelerek 1277’de Elbistan Savaşı’nda Moğolları yenilgiye uğratmıştır. Anadolu’da gereken ilgiyi göremeyen Baybars geri dönmüştür. Bu olayın ardından Moğol Hükümdarı Abaka Han Anadolu üzerindeki baskıyı artırmıştır. Moğollar son Selçuklu Sultanı II. Mesut’un 1308’de ölümünün ardından Anadolu’ya bir daha hükümdar atamamışlardır. Türkiye Selçukluları son bulmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar