] }

Soru: • Alkollü içki içmek
• Uyuşturucu kullanmak
• Sigara içmek
• Kumar oynamak
Verilen maddeler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Zararlı alışkanlıklar nasıl önlenir?
B) Zararlı alışkanlıklar nelerdir?
C) Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir?
D) Zararlı alışkanlıkların en ölümcülü han­gisidir?


Soru: Aşağıdakilerden hangisi alkollü içki içme­nin zararlarından biri değildir?
A) Trafik kazalarının yaşanmasına neden ol­ması
B) Aile içi huzursuzluğa sebep olması
C) Kamu alanlarının azalmasına sebep olması
D) Kişinin giderlerinin artmasını sağlaması


Soru: "Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır ·Hz." Muhammed (s.a.v.)
Peygamberimiz, yukarıdaki hadisinde hangi­sini vurgulamıştır?
A) Sarhoş edici özelliği az olan içkilerin içilme­ sinde bir sakınca yoktur.
B) Haram olan şeylerin çoğu sarhoş edici özelliğe sahiptir.
C) Azı sarhoş eden içkilerle çoğu sarhoş eden içkilerin dini hükmü farklıdır.
D) Az olsun çok olsun sarhoş edici özelliği olan her içkinin içilmesi haramdır.


Soru: "İçki öldürür, kumar söndürür."" sözüyle ilgili" yargılardan en doğrusu aşağıdakilerden han­gisidir?
A) İçki ve kumar insanın hayatını kaybetmesin neden olur.
B) İçki insanın sağlığını kumar ise parasını kay­betmesine sebep olur.
C) İçki insanın hayatını kaybetmesine, kumar ise ailede boşanmalara ve parçalanmalara neden olur."
D) İçki ve kumar insanın mesleğini yitirmesine sebep olur


Soru: Aşağıdakilerden hangisi içki ve uyuşturu­cunun bireysel zararlarından biri değildir?
A) irade zayıflığını çoğaltması
B) Beyin ve sinir sistemine zarar vermesi
C) insanın karar verme yetisini kaybettirmesi
D) Trafik kazalarının artmasına neden olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar