] }

Soru: Ayşe Demir yeni bir araba almak için bankadaki parasının bir kısmını çekmek istemektedir. Bankaya gittiğinde parasını alabilmesi için kendisinin Ayşe Demir olduğunu kanıtlaması gerekir.

Bu durumda banka memuru Ayşe Demir'den kimliğini ispatlaması için ne ister?

A) Banka hesap cüzdanını
B) Vesikalık bir fotoğrafını
C) Kimlik kartını
D) Ev adresini


Soru: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesine göre her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet tarafından resmi bir kimlik belgesi verilir.
Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?

A) Vatandaşlık hakkı
B) Düşünce özgürlüğü
C) Din ve vicdan özgürlüğü
D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü


Soru: Ülkemizde ilk resmi kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1882 yılında düzenlendi. Bu kimlik belgesi halk arasında ............
gibi adlarla anılmıştır.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) kafa kâğıdı
B) kafa koçanı
C) nüfus kâğıdı
D) tapu belgesi


Soru: 4. sınıfa giden Arzu ve kardeşi Mehmet ellerindeki T.C. kimlik kartlarını karşılaştırırken bazı benzerlik ve farklılıkların olduğunu görmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin, ikisinin kartında da aynı olduğu söylenebilir?

A) Soyadlarının
B) Seri numaralarının
C) Kimlik sıra numarasının
D) T.C. kimlik numaralarının


Soru: Anne ve babasının nüfus cüzdanlarının renginin farklı olduğunu gören Aykut bu durumun nedenini babasına sorar.
Babası, Aykut'a aşağıdaki hangi cevabı verirse doğru olur?

A) Kan grubu aynı olan kişilere aynı renk nüfus cüzdanı verilir.
B) Evlendikten sonra nüfus cüzdanlarının rengi değiştiriliyor.
C) Nüfus cüzdanlarının rengi kişinin cinsiyetine göre değişir.
D) Kişiler istediği renkte bir nüfus cüzdanı alabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar