Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Canlılar ve Enerji İlişkileri, Fen Bilimleri

İnsanoğlunun hem bugün hem de gelecekte sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşayabilmesi için yapılan çalışmaların tümüne sürdürülebilir kalkınma denir.

Sürdürülebilir kalkınma;

. Doğa ile insanlar arasında denge kurulmasını,
. Doğal kaynakların verimli bir şekilde tüketilmesini,
. Doğanın gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde kullanılmasını,
. Bugünkü ve gelecekteki hayatın programlanmasını

amaçlar.

Doğal kaynakların verimli kullanılması, temiz ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması günümüz dünyasında en önemli konular arasında yer almaktadır. Küresel iklim değişikliği, enerji sektörünün de yön değiştirmesini mecbur kılıp, tasarruf ve verimli enerjiye olan eğilimi hızlandırmıştır.

Kaynakların tasarruflu kullanılması için;

  • Isı yalıtımı
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
  • Toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaşması
  • Geri dönüşüm
  • A+ beyaz eşya kullanımı (%60’a varan enerji tasarrufu sağlar.)
  • Bulaşıkların, bulaşık makinesinde yıkanması (Yılda yaklaşık 40 ton su tasarrufu sağlar.)
  • Tasarruflu ampullerin kullanılması (Yaklaşık %80 enerji tasarrufu sağlar.)

gibi önlemler alınabilir.

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan çöpün ham madde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasıdır. Bazı kimyasal atıklar, plastikler, metaller, cam ve kâğıt olarak sınıflandırabiliriz. Bu atıkların içinde değerlendirilebilir olanların ayrı ayrı toplanıp cinslerine göre ayrılarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle dönüştürülerek yeniden kullanılır hâle getirilmesi veya enerji elde etmek için kullanılması şeklindeki faaliyetlerin tümü geri dönüşümdür.

Eskişehir, Vali Sami Sönmez İlköğretim Okulu’nun bir grup öğrencisi “Geri dönüşümle Temiz Bir Dünyaya Merhaba” diyerek bir proje hazırladılar. Bu projeleri ile MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün düzenlediği “Bu Benim Eserim” adlı proje yarışmasına katıldılar. Önce okullarında oluşturdukları atık maddeleri topladılar ve bunları nasıl değerlendirebileceklerini düşündüler. Bir oyun yazarak oyunda kullandıkları kostümleri bu atık maddelerden hazırladılar. Daha sonra da bu kostümleri giyerek oyunlarını sergilediler. Bu projeleriyle kirlilik yaratacak atıkların geri dönüşüm sayesinde nasıl güzelleştirilebileceğini de gösterdiler.

Atıklarla baş edebilmek için en iyi çözüm; öncelikle daha az atık üretmeye çalışmak, daha sonra onları değerlendirmek için en uygun yolu bulmak, onarıp yeniden ya da başka bir amaçla kullanmaktır. Ayrıca, geri kazanımla yeni maddelerin üretiminde kullanılması için çaba harcamak, başka bir çare kalmadığında da çöpe atarak çöp alanına göndermektir.

Bunları Biliyor muydunuz?

Bir insan, sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için günde yaklaşık 2 kg atık meydana getirir. Bu miktar 20 kg’a kadar çıkabiliyor. Ülkemizde yaşayan yaklaşık 70 milyon kişinin oluşturacağı atık madde miktarını hesaplayabilir misiniz? Acaba dünyada yaşayan tüm insanlar ne kadar atık üretir?

Yukarıda “geri dönüşüm” logosu ve bunun yararını gösteren bir karakter görülmektedir. Logodaki oklar size ne ifade ediyor? Geri dönüşüm logosunu gördüğümüz plastik, cam, metal ve kâğıt malzemeler atık maddelerden üretilmiş ürünlerdir. Tükettiğimiz maddeleri geri dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman bunların ham madde olarak tekrar kullanılmasını sağlamış oluruz.

Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimimizin doğal dengeyi bozmasını, doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek az da olsa engellemiş oluruz. Ayrıca, geri dönüştürülebilen maddelerin ham madde olarak tekrar kullanılması, büyük miktarda enerji ve ham madde tasarrufu da sağlar. Örneğin alüminyumun geri dönüştürülerek kullanılması %35’e varan enerji tasarrufu demektir.

Bir ton atık kâğıdın, kâğıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesini engelleyebiliyoruz. Bu durumda çevremize, doğaya, ülke ekonomisine ve de kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı hayatımızda geri dönüşüme önem vermemiz gerekmez mi?] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar