Basit Makineler: Kasnaklar (8.sınıf)


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Basit Makineler, Fen Bilimleri

Kasnaklar birbirine kayışla bağlı olan makaralardan oluşmuş basit makinedir. Kasnakların kullanım amacı dişli çarklarda olduğu gibi dönme hareketinin yönünü ve hızını değiştirmektedir.

Şekildeki kasnakların devir sayıları, yarıçapları ile ters orantılıdır. Dönüş yönleri aynıdır.Şekildeki kasnakların devir sayıları, yarıçapları ile ters orantılıdır. Dönüş yönleri zıttır.

Kasnakların devir sayıları ile yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.
n = Devir Sayısı
r=YarıçapSoru:
Özellikler
a. Yük arada, destek bir uçta, uygulanan kuvvet ise diğer uçtadır.
b. Uygulanan kuvvet arada, yük bir uçta, destek ise diğer uçtadır.
c. Destek arada, yük bir uçta, uygulanan kuvet ise diğer uçtadır.
Yukarıda verilen basit makineler ile özellikleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

Soru: Şekildeki sistem dengededir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenemez? (Eşit bölmelendirilmiş çubuğun ağırlığı ihmal edilecek.)
I. M cisminin ağırlığı, L cisminin ağırlığından fazladır.
II. K cisminin ağırlığı, L cisminin ağırlığına eşittir.
III. K cisminin ağırlığı, M cisminin ağırlığından fazladır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi