İklim Çözümlü Sorular


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Mevsimler ve İklim

Soru: Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi iklime aittir?
Hava tahminleri ile belirlenir.
Kısa süreli hava şartlarıdır.
En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir.
Günlük gözlemlerle belirlenir.
İklim, geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir. Buna göre verilen özelliklerden 1 tanesi iklime aittir.

Soru: Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için aşağıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması uygun olur?
Kömür
Rüzgâr
Doğal Gaz
Jeotermal
Bilim insanları küresel ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan sera gazlarının sebep olduğunu düşünmektedir. Buna göre küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için rüzgâr ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının kullanılması uygun olur.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerden hangileri iklim, hangileri hava olayı ile ilgilidir?
I. Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından zengin ormanlık alana sahiptir.
II. Ankara'da meydana gelen hortum sonrasında ağaçlar devrildi.
lll, Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür.
Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir. Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde (günlük, haftalık vb.) etkili olan hava şartlarına hava olayı denir. Buna göre "Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından zengin ormanlık alana sahiptir." cümlesi ile "Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür." cümlesi iklim ile ilgilidir. ”Ankara'da meydana gelen hortum sonrasında ağaçlardevrildl."cümlesi hava olayı ile ilgilidir.

Soru: Aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı soruların cevapları nedir?
1. İnsanların giydikleri giysiler hava koşullarından etkilenir mi?
2. Bir bölgede yetiştirilen ürünler hava koşullarından etkilenir mi?
3. Bir bölgenin geçim kaynakları hava koşullarından etkilenir mi?
İnsanlar, Dünya'nın farklı yerlerinde, farklı hava koşulları altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Giyeceklerden evlere, yetiştirilen ürünlerden geçim kaynaklarına kadar yaşamın her alanında hava koşullarının etkisini görmek mümkündür. Örneğin, Kuzey Kutbu'ndaki insanlar soğuktan korunmak için sürekli kalın giysiler giyerken, Ekvator'a yakın bölgelerde yaşayan insanlar kışlık giysiye ihtiyaç bile duymazlar. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı soruların cevabı evettir.

Soru: Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi iklime aittir?
Hava tahminleri ile belirlenir.
Kısa süreli hava şartlarıdır.
En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir.
Günlük gözlemlerle belirlenir.
İklim, geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir. Buna göre verilen özelliklerden 1 tanesi iklime aittir.

Soru: Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için aşağıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması uygun olur?
Kömür
Rüzgâr
Doğal Gaz
Jeotermal
Bilim insanları küresel ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan sera gazlarının sebep olduğunu düşünmektedir. Buna göre küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için rüzgâr ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının kullanılması uygun olur.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerden hangileri iklim, hangileri hava olayı ile ilgilidir?
I. Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından zengin ormanlık alana sahiptir.
II. Ankara'da meydana gelen hortum sonrasında ağaçlar devrildi.
lll, Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür.
Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir. Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde (günlük, haftalık vb.) etkili olan hava şartlarına hava olayı denir. Buna göre "Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından zengin ormanlık alana sahiptir." cümlesi ile "Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür." cümlesi iklim ile ilgilidir. ”Ankara'da meydana gelen hortum sonrasında ağaçlardevrildl."cümlesi hava olayı ile ilgilidir.

Soru: Aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı soruların cevapları nedir?
1. İnsanların giydikleri giysiler hava koşullarından etkilenir mi?
2. Bir bölgede yetiştirilen ürünler hava koşullarından etkilenir mi?
3. Bir bölgenin geçim kaynakları hava koşullarından etkilenir mi?
İnsanlar, Dünya'nın farklı yerlerinde, farklı hava koşulları altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Giyeceklerden evlere, yetiştirilen ürünlerden geçim kaynaklarına kadar yaşamın her alanında hava koşullarının etkisini görmek mümkündür. Örneğin, Kuzey Kutbu'ndaki insanlar soğuktan korunmak için sürekli kalın giysiler giyerken, Ekvator'a yakın bölgelerde yaşayan insanlar kışlık giysiye ihtiyaç bile duymazlar. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı soruların cevabı evettir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi