Özdeyiş (Vecize) Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Özdeyiş (VECİZE)

Yazarı bilinen, duygu ve düşünceleri kısa, özlü anlatan güzel sözlere vecize denir.

  • Özdeyiş bir yargı bildirmelidir.
  • Özlü ve kısa olmalıdır.
  • Durumu, güzel ve akılda kalıcı biçimde ifade etmelidir.
  • Özdeyişi oluşturan sözcükler gerçek anlamına yakındır.

Özdeyişler genellikle tanınmış kişilerin söyledikleri, yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara dayanan sözlerdir.“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

  • M. Kemal ATATÜRK

“Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.”

  • Seneca (SENEGA)

Not: Özdeyişlerle atasözlerinin farkı şudur: Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, özdeyişlerin ise söyleyeni bellidir.

Ulaşamayacağı hayallere kendini kaptıran kişiler için parçadaki atasözlerinden hangisi söylenebilir?

A) Vakitsiz ölen horoz, başını yerde bulur.
B) Horoz çok olan yerde; sabah çok geç olur.
C) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
D) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi