Atasözleri Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

ATASÖZLERİ

Halk tarafından bilinen ve kullanılan, tecrübe ve gözlemlere dayanarak ortaya çıkan, öğüt niteliği olan sözcüklere atasözü denir.

Atasözlerinin Özellikleri

  • Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Değiştirilirse sözler anlamını kaybeder.
  • Kısa ve özlü sözlerdir. Birkaç sözcükle çok şey anlatılır. “Rüzgâr eken, fırtına biçer.”
  • Atasözlerinin çoğu mecaz anlam kazanmıştır.
  • Söyleyeni belli değildir.
  • Gözlem ve tecrübelerden ortaya çıkmıştır. Öğüt verir, yol gösterir. “Ayağını yorganına göre uzat.”

Örnek SorularHangi seçenekteki atasözünde yanlış sözcük kullanılmıştır?

A) Herşeyin yenisi, dostun eskisi
B) Hasta olmayan sağlığın değerini bilmez.
C) Su testisi orman yolunda kırılır.
D) Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.


“Damlaya damlaya ………. olur.” atasözünde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) deniz   B) göl   C) ziyan   D) sel


“Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.” atasözünde anlatılmak istenen nedir?
A) Bir işi karşılık beklemeden yapmak.
B) Bütün gayreti ile çalışmak
C) Sadece çıkarı olacak iş için uğraşmak.
D) Zor durumdaki insana yardım etmek.


“Horoz çok olan yerde; sabah geç olur.” atasözü ile anlatılmak istenen nedir?

A) Bir çok kişinin karıştığı işte sonuç alamamak
B) Bütün gayreti ile çalışmak
C) İnsanlara hoşgörü ile yaklaşmak
D) Tedbirli olmanın önemli olduğu

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi