Hikaye Unsurları/5N1K Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı yazılara hikâye (öykü) denir.

Hikâye bir olay yazısıdır. Hikâyeyi oluşturan dört unsur vardır.Hikâye Unsurları:

1. Mekan (Yer):

Hikayede olayın yaşandığı, meydana geldiği çevredir.

2. Olay:

Hikayede anlatılan, üzerinde durulan durum ya da yaşantıdır.

3. Kahramanlar (Karakter):

Hikâyede anlatılan olayı yaşayan kişilerdir.

4. Zaman:

Olayın yaşandığı dönem, mevsim ya da gündür.Her hikâye bu dört unsurdan oluşur.

Soru: Aşağıdaki unsurlardan hangisi hikayeye ait değildir?

A) Zaman
B) Olay
C) Tekerleme
D) Yer

Etkinlik:

Aşağıda yazan hikâye unsurlarından kendi hikâyemizi oluşturalım.

  • Olay: Hayvanat bahçesi gezisinde yaşananlar.
  • Kişiler: 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri.
  • Yer: Hayvanat bahçesi:
  • Zaman: Öğle vakti.

5N 1K

Çoğunlukla olayların anlatıldığı yazılarda, anlatılanların daha iyi anlaşılmasıniçin sorulan sorulara 5N 1K soruları denir.

5N 1K soruları şunlardır.

Ne?
Mağazadan elbise aldım.

Ne Zaman?
Sabah sütümü içtim.

Nasıl?
Yaşananları gülerek anlatıyordu.Neden? (Niçin)
Yemeği az yediği için hemen acıkmıştı.

Nerede?
Arkadaşımla gün boyu sokakta top oynadık.

Kim?
Büşra her zaman saat dokuzda kalkar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi