İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler, Harita Bilgisi

Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için, eğim hesaplanacak noktalar arasındaki yatay uzaklığı ve yükselti farkının bilinmesi gerekir.Eğim hesaplamalarında aşağıdaki formül kullanılır:

Yukarıdaki formül eğim % (yüzde) olarak sorulduğunda kullanılır. Eğer eğim ‰ (binde) olarak sorulursa formüldeki 100 rakamı yerine 1000 yazılarak işlem yapılır.Eğim hesaplamalarında yükselti değerleri metre olarak verildiğinden, iki nokta arasındaki yatay uzaklığın da metreye çevrilmesi gerekir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi