İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, Harita Bilgisi

Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için, eğim hesaplanacak noktalar arasındaki yatay uzaklığı ve yükselti farkının bilinmesi gerekir.

Eğim hesaplamalarında aşağıdaki formül kullanılır:Yukarıdaki formül eğim % (yüzde) olarak sorulduğunda kullanılır. Eğer eğim ‰ (binde) olarak sorulursa formüldeki 100 rakamı yerine 1000 yazılarak işlem yapılır.

Eğim hesaplamalarında yükselti değerleri metre olarak verildiğinden, iki nokta arasındaki yatay uzaklığın da metreye çevrilmesi gerekir.

Eğim = Yükselti Farkı (Metre) x 100 / Yatay uzaklık (metre)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi