Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları 9. Sınıf

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Dik Üçgen ve Trigonometri 9. Sınıf, Matematik, Üçgenler

Örnek: 

Örnek: 

Örnek: 

Örnek: 

Örnek: 

Birim Çemberde Trigonometrik Oranlar

Örnek: 

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları Çözümlü Sorular] }

Dik üçgenin, bir dar açısına komşu olan dik kenar, karşısındaki dik kenar ve hipotenüs uzunluklarının birbirine oranları bazı özel adlar ile tanımlanmıştır. Tanımlanan bu oranlara trigonometrik oranlar denir. Bu oranlar, açının sinüsü (sin), kosinüsü (cos), tanjantı (tan) ve kotanjantı (cat) diye adlandırılır. Bu oranların tanımını bilmemiz gerekir.

Ölçüleri toplamı 90° olan açılara tümler açılar denir. Tümler iki açıdan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına eşittir.

Bir dik üçgende, alfa bir dar açının ölçüsü ise sinüs alfa karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu, kosinüs alfa komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğudur. Bir dik üçgende, alfa bir dar açının ölçüsü ise tanjant alfa karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu, kosinüs alfa komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğudur.
kenar uzunluğu 2 birim olan ABC eşkenar üçgeninde, AH yüksekliğini çizersek 30 60 90 dik üçgenini elde ederiz. Bu üçgen yardımıyla 30 ve 60 derecelik açıların sinüs kosinüs tanjant ve kotanjant oranlarını bulabiliriz.
Dik kenar uzunlukları 1 birim olan ABC ikizkenar dik üçgeni yardımıyla (45 45 90 dik üçgeni) 45 derecenin trigonometrik oranlarını yazabiliriz.

Dik üçgen, bir açısı tam olarak 90 derece olan üçgendir. Bu üçgende, dik açıya komşu olan diğer iki açı, sırasıyla, dik açıyı karşılık gelen kenarlarını hipotenüs ve dikey kenar olarak adlandırırız. Trigonometrik oranlar, bu dik üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişkileri ifade eden matematiksel oranlardır. İşte dik üçgende trigonometrik oranlar:

Sinüs (sin): Bir açının sinüsü, o açının karşılık gelen kenarıyla hipotenüs arasındaki orandır. Mathematically,
sin(θ) = Karşı Dik Kenar / Hipotenüs

Kosinüs (cos): Bir açının kosinüsü, o açının hipotenüse olan dik uzaklığıyla hipotenüs arasındaki orandır. Mathematically,
cos(θ) = Komşu Dik Kenar / Hipotenüs

Tanjant (tan): Bir açının tanjantı, o açının karşılık gelen kenarı ile hipotenüs arasındaki orandır. Mathematically,
tan(θ) = Karşı Dik Kenar / Komşu Dik Kenar

Bu oranlar, dik üçgenin açılarını ve kenarlarını birbirine bağlayan temel trigonometrik fonksiyonlardır. Bu trigonometrik oranlar, özellikle trigonometri alanında kullanılan temel kavramlardır ve birçok matematiksel problemin çözümünde önemli bir role sahiptirler.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar