Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dik Üçgende Trigonometri, Matematik, Üçgenler

Dik üçgenin, bir dar açısına komşu olan dik kenar, karşısındaki dik kenar ve hipotenüs uzunluklarının birbirine oranları bazı özel adlar ile tanımlanmıştır. Tanımlanan bu oranlara trigonometrik oranlar denir. Bu oranlar, açının sinüsü (sin), kosinüsü (cos), tanjantı (tan) ve kotanjantı (cat) diye adlandırılır. Bu oranların tanımını bilmemiz gerekir.Dik Üçgende Bir Dar Açının Sinüs ve Kosinüsü

Dik Üçgende Bir Dar Açının Tanjant ve KotanjantıTümler Açıların Trigonometrik Oranları

Ölçüleri toplamı 90° olan açılara tümler açılar denir. Tümler iki açıdan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına eşittir.

300 ve 600 lik açıların trigonometrik oranları450 lik açının trigonometrik oranları

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi