İlk ve Orta Çağda Ticaret Yolları 9. Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih

Kral Yolu

 • Anadolu yollarının altın çağı, Pers İmparatoru Darius’un Kral Yolu’nu ıslah etmesi ile başlamıştır.
 • Anadolu’da, Ege Bölgesi’nde bulunan Sardes’ten başlayıp Pers İmparatorluğu’nun başkenti Sus’a kadar uzanan Kral Yolu, Anadolu yollarının belkemiğini oluşturmuştur.

Kral Yolu’nun Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan bölümünü ilk kez Lidyalılar, yapmıştır. Pers İmparatoru Darius yolu iyileştirip parçaları birleştirerek ve Sus’a kadar uzatarak daha kullanışlı hale getirmiştir.

İpek Yolu

 • İlk ve Orta Çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur.
 • Çin’den başlayan İpek Yolu zaman içinde birçok kola ayrılmıştır. Bir kolu Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı geçip Hazar Denizi’ne ulaşırken bir kolu da İran üzerinden Suriye’nin Lazkiye Limanı’na ulaşmıştır. Ayrıca Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya, buradan da deniz yolu veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giden büyük bir kolu vardır.
 • İpek Yolu insan eliyle açılmış bir yol değildir. Bu yol geniş vadi yatakları ile kervanların konaklamalarına yarayacak vahalardan oluşmuştur. Bu vahalarda zamanla Turfan, Aksu, Kaşgar, Hotan, Yarkent gibi şehirler kurulmuştur.
 • İpek Yolu, geçtiği bölgeleri iktisadi açıdan kalkındırıp halkın refah seviyesini yükseltirken aynı zamanda Doğu-Batı uygarlıkları arasında bir köprü olmuş, ulusların birbiriyle tanışmasında, kültür alışverişinde etkin rol oynamıştır.
 • İpek Yolu’nun sağladığı ekonomik, kültürel ve sosyal zenginlikler Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar, Araplar ve Ruslar arasında hakimiyet mücadelesi yaşanmasına neden olmuştur. İpek Yolu’na hakim olan kavimler, dünya siyasetinde etkin rol oynamışlardır.
 • Hunlar, Avarlar ve Kök Türkler İpek Yolu’na egemen olan Türk devletleridir. Karahanlıların ve Gaznelilerin hızlı yükselişinin nedenlerinden biri de İpek Yolu’nun kilit noktaları olan Hotin ve Kabil gibi şehirleri ticari merkez olarak kullanmalarıdır.
 • İpek Yolu Moğolların hakimiyetinden sonra canlılığını yitirmiş, diğer yolların ve deniz yollarının gölgesinde kalmıştır.

Kürk Yolu

 • Don Nehri’nin denize döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güney Sibirya ormanları sınırından Altaylar’a, Sayan Dağları üzerinden Çin’e ve Amur Nehri’ne ulaşır.
 • Sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak, gelincik ve geyik gibi tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postlarının taşınmasından dolayı bu yola “Kürk Yolu” adı verilmiştir.

Baharat Yolu

 • Hindistan’dan başlayarak Avrupa’ya ulaşan bu ticaret yoluna Baharat Yolu denmiştir. Baharat çeşitleri Hindistan ve Seylan’dan (Sri Lanka) Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’ne, Yemen kıyılarına ya da Basra Körfezi’ne deniz yoluyla taşınırdı. Baharatlar buradan kara yoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır’da İskenderiye’ye ve Karadeniz’e ulaştırılır ve yeniden deniz yoluyla Avrupa’ya taşınırdı.
 • Baharat Yolu, Coğrafi Keşifler sonucunda önemini kaybetmiştir.

Avrupa’ya kadar ulaşan İpek ve Baharat yollarını ele geçiren Türk İslam devletlerinin kısa sürede zenginleşmesinden etkilenen Avrupalılar bu yollara egemen olmak için Haçlı Seferleri düzenlemişler ancak başarılı olamamışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar