Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yer Şekilleri (Bakı ve Eğim)


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Güneş ışınlarının düşme açısı, yer şekillerinin Güneş’e dönük olma durumuna ve yer şekillerinin eğimine göre de değişir. Doğu – batı doğrultulu dağların Güneş’e dönük yamaçları, diğer yamaçlara göre Güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır ve daha fazla ısınır. Bu duruma sıcaklık dağılışı üzerinde bakı etkisi denir. Bakı etkisi dönencenler dışındaki dağların, Kuzey Yarım Küre ‘de güney, Güney Yarım Küre’de kuzey yamaçlarında görülür.Bakı etkisi görülen Güneş’e dönük yamaçlarda;

  • Güneşlenme (aydınlanma) süresi daha fazladır.
  • Aynı yükseltilerdeki diğer yamaçlara göre sıcaklık değerleri daha yüksektir.
  • Yerleşmenin ve tarımsal faaliyetlerin üst sınırı daha yüksektir.
  • Ormanın üst sınırı ile kalıcı kar sınırı daha yüksektir.
  • Aynı tür tarım ürünleri daha erken olgunlaşır.

Bakı etkisi görülen yamaçlarda, eğimli yamaçlar Güneş ışınlarını daha dik açıyla, eğimin az olduğu yamaçlar Güneş ışınlarını daha küçük açıyla alır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi