Kategoriler: 11. Sınıf Fizik Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 9

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 10

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Newton'un Hareket Yasaları Test 10 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

 ] }

Soru: Yatay düzlemde hareket eden m kütleli bir cisme ait hızzaman grafiği şekildeki gibidir. Cisme etki eden net kuvvetin 80N olması için m kütlesi kaç kg olmalıdır?

Soru: Doğrusal bir yolda hareket eden X ve Y cisimlerine ait net kuvwvet-ivme grafiği şekildeki gibidir. Bu iki cisim birbirine yapıştırılarak hareket ettirilirse, net kuvvet-ivme grafiği kesikli olarak verilenlerden hangileri olabilir?

Soru: Sürtünmelerin önemsenmediği yatay bir düzlemde m kütleli cisme yatay F kuvveti şekildeki gibi etki etmektedir. tsüre sonra bu kuvvvet kaldırılıp 3F kuvveti 2t süre uygulandığında cismin hız-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru: Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m kütleli bir cisme etki eden F kuvvetinin zamanla değişimi şekildeki gibidir. Cismin |, Il ve Ill numaralı bölgelerde aldığı yollar X1, X2 ve X3 tür. Buna göre; X1, X2 ve X3 arasındaki ilişki nedir?

Soru: Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde durmakta olan cisimlere F kuvveti uygulanmaktadır. Cisimler arasındaki ipte gerilme T, sistemin ivmesi a ve cisimlerin t sürede aldıkları yol x olmaktadır. Cisimlerin yerleri değiştirilip aynı F kuvveti uygulanırsa;
I. a ivmesi, II. T gerilme kuvveti, III. x cismin aldığı yol
niceliklerinden hangileri değişmez?

Soru: Bir araba kütlesi 600 kg olan bir karavanı çekmektedir. Arabanın hareketine karşı direnç kuvveti 2000 N, karavanın hareketine karşı ise 400 N'dur. Araba karavanla birlikte 6 m/s2 ivmeyle hareket ediyor. Buna göre, araba ile karavan arasındaki bağlantı ipindeki gerilme kaç N'dur?

Soru: Sürtünmesiz sistemde m ve 2m kütleli cisimler serbest bırakılınca a ivmesi ile hareket ediyorlar ve cisimleri bağlayan ipteki gerilme kuvveti T oluyor. Cisimlerin yerleri değiştirilirse hareket ivmeleri a ve ipteki T gerilme kuvveti nasıl değişir?
A) a artar, T değişmez.
B) a azalır, T değişmez.
C) a değişmez, T artar.
D) a değişmez, T azalır.
E) a artar,T azalır.

Soru: Eşit kütleli K, L, M cisimleri şekildeki sürtünmesiz sistemde serbest bırakıldıktan t süre sonra L ve M arasındaki ip kopuyor. İp koptuktan sonra, K cisminin hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Yukarı doğru düzgün hızlanır.
B) Önce hızlanır, sonra yavaşlar.
C) Sabit hızla hareketine devam eder.
D) Yavaşlar durur ve aşağı doğru hızlanır.
E) Düzgün yavaşlar ve durur.

Soru: Kütleleri eşit olan X cismi ile kum torbası dengededir. Torbada küçük bir delik açılıyor. Buna göre, X cisminin hareketi için ne söylenebilir? (Sürtünme önemsizdir.)
A) I yönünde sabit hızla gider.
B) Il yönünde sabit hızla gider.
C) Il yönünde sabit ivmeli hareket yapar.
D) I yönünde artan ivmeli hareket yapar.
E) Il yönünde artan ivmeli hareket yapar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar