Soru: Birbirine eş dikdörtgen biçiminde dört eş blok analitik düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. L noktası ile başlangıç noktasından geçen doğru denklemi şekilde verilmiştir. Buna göre, O ve A noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 3/5 x
B) y = 3/7 x
C) y = 4/7 x
D) y = 3/8 x
E) y = 4/9 x

Soru: Dik koordinat düzleminde verilen d doğrusu ABCD dikdörtgenin K ağırlık merkezinden geçmektedir. Dikdörtgenin çevresi 12 birim ve B(-2, 0) olduğuna göre, Aile C noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 2x + 8
B) y = 2x + 10
C) y = 2x + 6
D) y = 2x + 4
E) y = 3x + 8

Soru: Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki ABCO karesinin K ağırlık merkezinden ve E noktasından geçen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x — 4y + 1 = 0
B) 2x — 3y + 12 = 0
C) x — 4y + 10 = 0
D) x — 4y + 8 = 0
E) x — 4y + 6 = 0

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Annem, en değerlim, her zaman benim yanımda olurdu.
B) Evet, seni ben de anlıyorum.
C) Ödevlere şöyle bir bakıp, hemen derse başladı.
D) Sezgi gücü, yeteneği ve azmi onu hepimizden farklı kılıyordu.
E) Atı alan Üsküdar’ı geçmişti, diyor.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi natüralizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Yazar, eserlerinde kendi kişiliğini gizler.
B) Sanat, toplum içindir anlayışı hâkimdir.
C) Dil, aydın kesime hitap eden kusursuz bir dildir.
D) Eserlerde gözlem ve tasvir önemlidir.
E) Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir.

Soru: Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3 kg ve 5 kg’dır. Buna göre, K cismine yatay 32 N’luk F kuvveti şekildeki gibi uygulandığında L’nin K’ye uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur?

Soru: Yatay ve sürtünmeli yüzeydeki 2m ve 3m kütleli cisimler F = mg büyüklüğündeki kuvvet etkisinde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre, cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır?

Soru: Yatay ve sürtünmeli zemindeki 2m ve m kütleli cisimleri Şekil I’deki gibi yatay ve sabit olan F kuvveti ile itiliyor. Bu durumda cisimlerin ivmesi a, birbirine uyguladığı kuvvet T’dir. Cisimlerin yerleri değiştirilip Şekil Il’deki gibi yine F kuvvetiyle itilirse a ve T için ne söylenebilir?

Soru: Yalnızca yatay düzlemin sürtünmeli olduğu sistem şekildeki konumdan serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre, yatay düzlemdeki sürtünmeli kuvveti F,, ipteki gerilme kuvveti T ve L cisminin ağırlığı P arasındaki ilişki nedir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı Devleti’nin yaşadığı başarısızlığın temel nedenidir?
A) Osmanlı’ya karşı Kutsal İttifak’ın kurulması
B) Ağır kış şartlarının kuşatmayı zorlaştırması
C) Kırım Hanı’nın Lehistan’la işbirliği yapması
D) Askeri hazırlıkların yetersiz olması
E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın stratejik hatalar yapması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar