Kuvvet ve Hareket Testleri

Elektrik ve Manyetizma Testleri

Soru: Aynı düzlemli a ve b vektörlerinin bileşkesinin en büyük değeri 28 birim, en küçük değeri 4 birimdir. Bu iki vektör dik konumlu olsaydı bileşkesinin büyüklüğü kaç birim olurdu?
A) 5 B) 7 C) 12 D) 16 E) 20

Soru: Bir noktaya aynı düzlemde etkiyen büyüklükleri eşit üç kuvvetin bileşkesi sıfır olduğuna göre, aralarındaki açılar kaçar derecedir?
A) 300, 600, 1200
B) 1200, 1200, 1200
C) 300, 600, 900
D) 300, 1200, 1200
E) 600, 600, 1200

Soru: Bir noktaya etki eden iki kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri 9 br ve en küçük değeri 3 br’dir. Bu iki kuvvet arasındaki açı 1200 olduğunda bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç br olur?
A) 3 kök 2 B) 3 kök 3 C) 3 D) 6 E) 6 kök 3

Soru: Yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerindeki M noktasal cismi, bu düzlemdeki beş kuvvetin etkisiyle harekete geçmiştir. Hangi kuvvetin kaldırılması M cisminin hareket doğrultusunu değiştirmez?
A)F1 B) F1 C) F3 D) F4 E) F5

Soru: Sürtünmesiz yatay düzlemde noktasal K cismi, aynı düzlem üzerindeki F1, F2 ve F3 kuwvetlerinin etkisinde harekete başlıyor. Cismin bir süre sonra sabit hızlı hareket yapabilmesi için bu kuvvetlerle birlikte belirtilen kuvvetlerden hangileri uygulanmalıdır? (Sistem eşit bölmelidir.)

Soru: Sürtünmeli AC yolunun A noktasından serbest bırakılan 2 kg kütleli cisim C noktasına gelene kadar 2 m/s2 lik sabit ivmeyle hareket ediyor. Buna göre, |AB| yolundaki sürtünme kuvvetinin |BC| yolundaki sürtünme kuvvetine oranı kaçtır?

Soru: Yalnızca sürtünmenin X ve Y cisimleri arasında olduğu şekildeki sistemde Y cismine yatay F kuvveti uygulanıyor. X ve Y arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,8 olduğuna göre, cisimleri birlikte hareket ettirebilecek F kuvvetinin maksimum şiddeti kaç N’dir?

Soru: Şekildeki m1 ve m2 kütleli cisimler arasındaki sürtünme katsayısı k1, m2 ile yatay zemin arasındaki sürtünme katsayısı ise k2 dir. Cisimler yatay F kuvvetiyle çekildiğinde birlikte hareket ettiğine göre, m2 ile yatay zemin arasındaki sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru: Şekildeki düzenekte sadece m, ve m, cisimleri arasında sürtünme vardır. Sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre, m, ve m, cisimlerinin birlikte hareket etmesi için uygulanabilecek en büyük kuvvet kaç N’dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar