Mol Kavramı Test Soruları ve Çözümlü Örnekler 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Mol Kavramı Testleri


10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 2

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 3

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 4

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 5

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 6

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

Mol Kavramı Çözümlü Sorular

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
Mol - Tanecik İlişkisi: Amedeo Avogadro, atomların kütlelerini belirlemek için tek tek atomların kütlelerini ölçmek yerine belirli miktarlarını alarak kütlelerini belirlemiştir. Atomların kütlelerini belirlemek için kullandığı madde miktarlarında ortalama 6.02.1023 tane tanecik olduğunu hesaplamıştır. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. No veya NA ile gösterilir.  Avogadro bütün maddelerin 6,02.1023 tane tanecik içeren kısımlarına 1 mol demiştir. Bu durumda 6,02.1023 tane taneciğin oluşturduğu topluluğa 1 mol denir.

Bağıl Atom Kütlesi: Atom kütlelerini ilk kez John Dalton hidrojen elementini referans alarak hesaplamıştır. Günümüzde C atomu referans alınarak atom kütleleri C atomuna bağlı olarak hesaplanmıştır. Bu yüzden atom kütlelerine bağıl atom kütlesi denir. 1 tane C atomunun 1 / 12'sinin kütlesi 1 akb (atomik kütle birimi) kabul edilmiştir. Bu durumda 1 tane C atomunun kütlesi 12 akb olur. Karbona (C) bağlı olarak örneğin;
1 tane Mg atomunun kütlesi = 24 akb
1 tane H atomunun kütlesi = 1 akb
1 tane O atomunun kütlesi = 16 akb
şeklinde hesaplanmıştır.

Mol Kütlesi (MA): Bir maddenin 1 molünün kütlesidir. Birimi g/mol'dür. MA ile gösterilir. Bileşiklerin veya çok atomlu moleküllerin mol kütlesi, atom kütlelerinin atom sayıları ile çarpılması sonucu hesaplanır.
N = 14 ve O = 16 olarak alınırsa;
- N atomu mol kütlesi = 14 g/ mol
- N2 molekülünün mol kütlesi = 2.14 = 28 g/ mol

Doğada izotopları bulunan atomların izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri (yüzde bollukları) birbirinden farklıdır. Böyle atomların atom ağırlıkları ortalama atom ağırlığı olarak hesaplanır.

Soru: CaCO3 bileşiğinin bir molündeki C elementinin kütlesinin, C elementinin mol kütlesine oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Avogadro sayısına eşittir.
B) Bir akb dir.
C) Bir basit kesirdir.
D) Bir tam sayıdır.
E) 12 ye eşittir.

Soru: Normal koşullarda eşit kütleli metan(CH4) ve oksiien (O2) gazları için,
I. Mol sayıları eşittir.
II. CH4 teki atom sayısı 02 nin 2 katıdır.
III. CH4 ün hacmi 02 nin hacminin 2 katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (CH4 : 16 , O : 16)
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı C) Yalnız ııı
D) I ve ıı E) ı, ıı ve ııı

Soru: Normal koşullarda hacimleri eşit olan NO2 ve N2O gazları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (N: 14, O: 16)
A) Kütleleri eşittir.
B) Atom sayıları eşittir.
C) Öz kütleleri farklıdır.
D) Mol sayıları eşittir.
E) Kimyasal özellikleri farklıdır.

Soru: Demir ile oksijen arasında oluşan Fe2O3 ve Fe3O4 bileşikleri için,
I. Eşit kütleleri alınırsa, Fe2O3 ün mol sayısı daha fazladır.
II. Demir kütleleri eşit ise, Fe2O3 ün mol sayısı daha fazladır.
III. Oksijen kütleleri eşit ise, Fe3O4 ün mol sayısı daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) ı ve ıı
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: Bir X atomunun tabiatta bulunan iki izotopundan kütle numarası 80 olan bulunma yüzdesi % 75, kütle numarası 82 olan izotopun bulunma yüzdesi % 25 tir. Buna göre bu atomun ortalama atom kütlesi kaçtır?
A) 40,0 B) 46,1 C) 66,2 D) 80,5 E) 86


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar