Kimyanın Temel Kanunları Testleri

Karışımlar Testleri

Asitler, Bazlar ve Tuzlar Testleri

Kimya Her Yerde Testleri

Soru: Uygar öğretmen okulda öğrencilerine iki farklı deney ye yapıyor.
* 1.deneyde, Pb(NO3)2 sulu çözettisi ile KCI sulu çözeltisini sabit sıcaklıkta boş bir kapta karıştırdığında sarı renkli katı oluşuyor.
* 2. deneyde, H2SO4 çözettisi ile Ca(OH)2 çözeltisini sabit sıcaklıkta karıştırıp sonra suyu buharlaştırdığında beyaz renkli bir katı elde ediliyor.
Buna göre, Uygar öğretmenin yapmış olduğu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. deneyde çözünme-çökelme tepkimesi gerçekleşir.
B) 2. deneyde nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.
C) 1. deneyde oluşan sarı renkli katı suda az çözünen PbCl2 bileşiğidir.
D) 2. deneyde elde edilen beyaz katı CaSO4 bileşiğidir.
E) 2. deneyde 0,1 mol H2SO4 içeren çözelti ile 0,1 mol Ca(OH)2 içeren çözetti kullanılırsa 0,2 mol tuz elde edilir.

Soru: 50 gram Zn-Fe alaşımı yeteri kadar NaOH içeren çözeltiye atılınca yalnızca Zn metalinin,
Zn + 2NaOH —> Na2ZnO2 + H2(g)
denklemine göre tepkimesinden normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan H2 gazı oluşuyor. Buna göre, alaşımda kütlece e kaç Fe metali vardır?
A) 20   B) 25   C) 30   D) 35   E) 40

Soru: Çalışkan bir öğrenci olan Serhat, üniversite hazırlık sürecinde günde ortalama 6 saat ders çalışmaktadır. Ders çalışırken kurşun kalem kullanan Serhat, bir soruyu ortalama bir dakikada çözebilmektedir. Serhat’ın kullandığı kurşun kalemin yazı yazdığı uç kısmı saf C atomundan oluşmakta ve bir soru çözdüğünde ortalama olarak kütlesi 10-4 gram azalmaktadır. Buna göre, 500 günde üniversite hazırlığını tamamlayan Serhat bu süreçte soru çözerken toplam kaç tane C atomu kullanmıştır?
A) 3.1022   B) 6.1022   C) 3.1023
D) 6.1023   E) 9.1023

Soru:
Bilgi: Li+, Na+, K+, NH4+, NO3
iyonlarından en az bir tanesini içeren bileşikler suda iyi çözünür. Yukarıda verilen 1 ve 3 numaralı kaplarda bulunan NaCl sulu çözeltisi ile AgNO, sulu çözeltisi içi boş 2 numaralı kapta karıştırıldıktan bir süre sonra kabın dibinde beyaz çökelek oluşuyor. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çözenme-çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir.
B) Kabın dibinde oluşan beyaz katının formülü NaNO, tür.
C) Tepkimenin net iyon denklemi,
Ag+(aq) + Cl(aq) —> AgCl(k) şeklindedir.
D) Tepkime zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşir.
E) Na+ ve NO3 seyirci iyonlardır


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar