Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 10. Sınıf Kimya

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 10. Sınıf Kimya

Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Tepkimelerin Denklemleri

Kimyasal tepkimeler tepkime denklemi ile gösterilir. Bir kimyasal tepkimeye giren ve tepkimede oluşan elementlerin sembol, bileşiklerin ise formülle gösterildikleri, girenlerle ürünlerin bir ok (→) sembolü ile birbirinden ayrıldığı kısa ifade biçimine tepkime denklemi denir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi başlangıçtaki (harcanan) maddelere girenler veya reaktifler, tepkime sonucunda oluşan maddelere de çıkanlar veya ürünler denir.
Genel olarak kimyasal tepkimeler,

Reaktifler → Ürünler

şeklinde gösterilir.

Reaktifler ve ürün maddelerinin fiziksel durumu ilgili maddenin formülünden sonra parantez içinde yazılan harfle belirtilir.
* katı → (k)
* sıvı → (s)
* gaz → (g)
* suda çözünmüş → (suda) ya da (ag)

 

Kimyasal Tepkimelerde Korunan Özellikler

* Atomların cinsi
* Atomların sayısı
* Atomların çekirdek yapısı
* Toplam proton sayısı
* Toplam elektron sayısı
* Toplam nötron sayısı
* Toplam kütle
* Toplam yük
* Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Korunmayan Özellikler

* Fiziksel ve kimyasal özellikler
* Molekül yapısı
* Nötr atomların elektron sayısı
* Nötr atomların çapı

Homojen Tepkime; Tüm türlerin fiziksel hallerinin aynı olduğu tepkimelerdir.] }

Bilgi: Yanma olaylarının büyük çoğunluğu ekzotermiktir. Yani ısı açığa çıkar. Yeterince ısı açığa çıkmasına neden olan yanıcı maddeler yakıt olarak kullanılabilir. Ancak N2, NO ve N2O gibi bazı maddelerin yanması yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir ve sonucunda ısı harcanmış olur. Yani endotermiktir.

Bilgi: C ve H elementi içeren bileşikler organik bileşiklerdir. Bu elementleri içeren bileşiklerin yanması sonucunda C ve H elementlerinin oksijenli bileşikleri olan CO2 ve H2O bileşikleri elde edilir.
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)

C ve H elementleri ile birlikte O elementi de içeren organik bileşikler yandığında yine 002 ve H2O oluşur.
CH3COOH(g) + 2O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g)

Bu çözeltiler karıştırıldığına Na+ ve NO; iyonları arasında bir tepkime olmaz. Fakat çözeltideki Pb2+ ve OH' iyonları tepkimeye girerek Pb(OH)2 katısını oluşturur. Oluşan bu katı madde çözeltiden ayrılarak kabın dibine çöker. Çözünme - çökelme tepkimelerinin denklemlerinde reaktiflerde çökeleği oluşturan iyonlar ve ürünlerde çöken madde yer alır. Buna göre yukarıdaki tepkimenin net iyon denklemidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar