Kütlenin Korunumu Kanunu 10.Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Kütlenin Korunumu Kanunu Video

Kütlenin Korunumu Kanunu Ders Notu

Maddeler arasında gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda,

  • Elementlerin birleşerek bileşikleri oluşturması,
  • Bir bileşiğin elementlerine ya da bileşik ya da elementlere ayrışması
  • Bileşik ya da elementlerden farklı bileşik ya da elementlerin oluşması

gibi olaylar gerçekleşir.

Kimyasal olaylar sonucunda atomların cins ve sayılarında bir değişim meydana gelmez. Yalnızca atomlar arasındaki bağların yapısı değişir. Bu nedenle toplam kütlede de bir değişim olmaz. Yani bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunur. Bu kanuna “Kütlenin Korunumu Kanunu” denir. Bu kanunu ortaya koyan bilim insanı hassas ölçümleri ile ün yapan Antoine Lavoisier’dir.

Bilgi: Lavoisier’i unutulmaz yapan bir özelliği de nesnelerin kimyasal değişimlerini ölçmede gösterdiği olağanüstü duyarlılıktır. Bu özelliği ona “Kütlenin Korunumu Yasası” diye bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koyma olanağı sağlamıştır. Yanma olaylarından yola çıkarak kimyasal tepkimeler sonucunda toplam kütlenin değişmediğini ispatlamıştır.

Kütlenin Korunumu Kanunu Soru Çözümleri] }

Örnek: Kapalı bir kapta 20 gram propan gazı ile 9,6 gram oksijenin tepkimesi sonucunda oksijen tükendiğinde 6,8 gram propan gazı yanmadan arttığına göre,
I. Toplam kütle azalmıştır.
II. 13,2 gram propan gazı yanmıştır.
III. Oluşan ürünlerin toplam kütlesi 22,8 gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III

Çözüm: Tüm kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunur. I. yargı yanlıştır.
Başlangıçtaki 20 gram propan gazının 6,8 gramı arttığına göre yanan kısmı 20 - 6,8 = 13.2 gramdır. II. yargı doğrudur.
Harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri eşittir. 13,2 gram propan ve 9,6 gram oksijen harcanmıştır. Yani harcanan madde kütlesi,
13,2 + 9,6 = 22.8 gramdır.
Buna göre elde edilen ürünlerin toplam kütlesi de 22,8 gram olur. III. yargı doğrudur. Cevap D


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar