Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya -

Empedokles

Yunanlı simyacı ve filozof olan Empedokles her şeyin dört elementten oluştuğunu önermiştir. Bu elementler toprak, hava, ateş ve sudur. Bu elementlerin yanında sevgi ve nefret olarak iki kuvvetin her şeyin temelini oluşturduğunu Öne sürmüştür.

Sevgi birleştirir.
Nefret ise birbirinden ayırır.

Aristo

Aristo tarafından dört element kuramı kabul görmüştür. Aristo bu dört element arasındaki geçişi söyleyerek teorileştirmiştir. Bu teoriye göre maddeler çeşitli özelliklere sahiptir.

Bu özellikler;
Kuru – soğuk –> toprak
ıslak – soğuk –> su
ıslak – sıcak –> hava
kuru – sıcak –> ateş

şeklinde ifade etmiştir.

Democritos

Democritosa göre madde ancak belirli bir aşamaya kadar bölünebilir, bölünemeyecek haldeki kısma atom adını vermiştir. İlk olarak atom fikrini ortaya atan simyacıdır. Democritos maddelerinin birbirinden farklı olmasının nedenini, atomların şekillerinin farklı olmasına veya aynı şekildeki atomlardan oluşmuş olsalar bile düzenlenmelerinin farklı olduğunu öne sürmüştür.

Câbir bin Hayyan

Kufe de eczacı bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Abbasi Halifesi Harun Reşidin sarayında yaşamıştır. Başta Kimya olmak üzere, Tıp, Eczacılık, Metalurji, Astronomi, Felsefe, Fizik ve Mekanik alanlarında çalışmalar yapmıştır. En önemli özelliği deneycilik olan Cabir bin Hayyan kimya ilminin hem deneysel hem de teorik olarak gelişmesine yardımcı olmuştur. Dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran alim olarak tarihe geçmiştir.

Kimya ilmine kazandırdığı teknikler

 • Eritme
 • Buharlaştırma
 • Süzme
 • Arıtma
 • Süblimleştirme
 • Günümüzde damıtmada kullanılan imbik düzeneğini ilk kez bulan bilgindir.

İlk defa elde ettiği kimyasal bileşik ve maddeler

 • Saf kükürt tuzları
 • Hidroklorik asit (Tuz ruhu)
 • Nitrik asit (Kezzap)
 • Sülfürik asit (Zaç yağı)
 • Asetik asit (Sirke asidi)
 • Amonyak
 • Kral suyu

Ebu Bekir er-Razi

Rey şehrinde doğmuştur. Gençlik yıllarında edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir. Geçimini kuyumculuk yaparak sağlamıştır. Rey şehrinde matematik, felsefe, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi almıştır. Daha sonra ise tıp eğitimi alarak Rey ve Bağdatta çeşitli hastanelerde başhekim olarak çalışmıştır. Ebu Bekir el-Razi’nin en önemli özelliği kimya alanındaki bilgisini tıp alanında kullanmasıdır.

Kimya ilmine kazandırdığı teknikler

 • Fırın
 • Çekiç
 • Spatula
 • Maşa
 • Su banyosu
 • Kum banyosu
 • Cam malzemeler

Kimya ilmine kazandırdığı bileşikler

 • Sülfürik asit (Zaç yağı)
 • Kostik soda
 • Karınca asidi (Formik asit) Karıncaları damıtarak karınca asidini elde etmiştir.
 • Gliserin

Robert Boyle

Simya, İngiliz bilgini Robert Boyle’un (1626 —1691) “Kukucu Kimya” adlı yapıtını yayınlayıncaya kadar sürdü. Boyle, elementleri kendinden daha basit maddelere parçalanamayan yapı taşları olarak tanımlamıştır.

İlk defa kimyasal bileşikler ile basit karışımlar arasında ayrım yapmış; kimyasal birleşmede özelliklerin tümüyle değiştiğini basit karışımlarda ise özelliklerin korunduğunu söylemiştir. Gazlarla ilgili deneyler yapmış ve ilk kez element ve bileşiklerin doğru tanımını yapmıştır. Buna göre element, bir özellik değil, kendinden başka elementlere ayrılmayan bir maddedir. Tüm bileşik cisimler, elementlerin birleşmesinden oluşurlar.

Lavoisier

Aynı zamanda bir fizikçi olan Antoine Laurent Lavoisier (1743 — 1794) metal oksitlerinin, daha önce Priestley ve Shele tarafından keşfedilmiş olan oksijen ile metallerin verdiği bileşikler olduğunu kanıtlayıp yanma ve oksitlenme olaylarının günümüzde de geçerli olan açıklamasını yaparak kimyada devrim yapmıştır. Elementin nicel tanımını yaparak maddeye gerçek anlamını katmıştır.

Kapalı kaplarda yaptığı deneylerde, kimyasal tepkimelerde kütlenin değişmediğini saptayarak “Kütlenin korunumu Yasası”nı bulmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar