İki Dünya Savaşı Arasında Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

I. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa’da Barışı Korumaya Yönelik Girişimler ve Türkiye

Locarno Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonrasında Fransa’nın Almanya’ya güvensizliği sonucu Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında 1 Aralık 1925’te imzalanmıştır. Antlaşmaya göre Almanya batı sınırı için Fransa’ya güvence verirken anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümünü kabul etmiştir.

Briand – Kellogg Paktı

Locarno Antlaşması’na rağmen Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşılıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yapmayı istemiştir. Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetleme paktı imzalamalarını önermiştir. Öneri Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya, Fransa, Çekoslovakya tarafından kabul edilmiştir. 27 Ağustos 1928’de imzalanan Kellogg-Briand Paktı ile, “ülkelerin topraklarına yapılacak saldırılara karşı yapacakları savunma savaşı dışındaki savaşlar kanun dışı” sayılmıştır.


SORU: I. Kellog – Briand Paktı
II. Locarno Antlaşması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Türkiye Devleti, yukarıdakilerden hangilerine egemenlik haklarını zedeleyici durumları giderebilmek amacıyla katılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar