Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları

Bağımsızlık Esasını Gözetmek

Kapitülasyonların kaldırılması, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığının belgesi olan Lozan Antlaşması’nın imzalanması, Türkiye Devleti’nin egemenlik haklarını zedeleyen Boğazlar Komisyonu İdaresi’ne Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile son verilmesi gibi gelişmeleri içerir.

Akılcılık ve Gerçekçilik Esasını Gözetmek

Uluslararası ilişkilerde, tarihî dostluk ve duyarlılık yerine değişen şartlar ve karşılıklı yarar ilişkilerinin gözetilmesi (Balkan Antantı, Sadabat Paktı, II. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa ile Üçlü İttifak yapılırken Almanya ile Dostluk Antlaşması’nın imzalanması, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Almanya’ya savaş ilan edilmesi…) anlayışını içerir.

Uluslararası İlişkilerde Eşitlik Esasını Gözetme

Lozan Antlaşması’nın “karşılıklı eşitlik esası” üzerine imzalanması, Kapitülasyonların kaldırılması gibi gelişmelere yer verilmesini içerir.

Barışı ve Millî Menfaatleri Esas Almak

İstiklal Harbi sürerken itilafların barış çağrısına Londra Konferansı’na katılarak barıştan yana olduğunu gösteren Türkiye Devleti, konferans sonrası Yunanistan’la savaşını sürdürmüştür.

İngiltere ve Fransa’nın etkinliğinde olan Milletler Cemiyeti’ne, ulusal menfaatlere aykırı tutumlarına tepki olarak 1932’ye kadar üye olmama kararlılığı göstermesi gibi durumlarla açıklanabilir.

Türk Kamuoyunu ve Dünyadaki Konjonktürel Değişmeleri Esas Almak

Misak-ı Milli’yi esas alan Türkiye’nin, II. Dünya savaşı öncesi Nazizim ve Faşizm gibi politikaların yayılma alanlarını genişletmesine karşı olarak 1934’te Balkan Antantı’na, 1937’de Sadabat Paktı’na katılmış; 1936’da Montrö görüşmelerine katılan Türkiye 1939’da Hatay’ı anavatana katmıştır.

İç İşlerine Karışılmasına Karşı Olma ve Başka Devletlerin içişlerine Karışmama

Yabancı okullar konusunda batılı devletlerin isteklerine karşı çıkılması ile İslam dünyası üzerindeki etkinliği bilinen Halifeliğin kaldırılması, gelişmeleri bu anlayışa önem verildiğini gösterir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar