Basamak Kavramı Test Soruları ve Çözümleri Tyt


Kategoriler: Matematik, Tyt Matematik

Soru: Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır?
A)4 B) 92 C)104 D)112 E) 200
Çözüm: Rakamları farklı en küçük doğal sayı 102 dir. Rakamları farklı en küçük tam sayıyı negatif olarak düşünürsek -98 olur. O hâlde,
102 + (-98) = 4 bulunur. Yanıt A

Soru: Rakamları toplamı 12 olan üç basamaklı, rakamları farklı en büyük ve en küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır?
A) 972 B) 998 C)1045 D)1059 E)1072
Sayılar 930 ve 129 olur. 930 + 129 = 1059 bulunur. Yanıt D

Soru: A, B, C, D, E ve F farklı rakamlardır.
A + B = C + D = E + F
koşulunu sağlayan altı basamaklı en büyük ABCDEF sayısının onlar basamağındaki rakam kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Çözüm: En büyük sayı için 9, 8, 7, G, 5, 4 rakamları kullanılır.
9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 olacağı için sayının onlar basamağı olan E rakamı 7 dir. Yanıt E

Soru: 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı iki sayının toplamı en çok kaçtır?
A) 1197 B) 1209 C)1375 D) 1395 E) 1457
Çözüm: Sayılardan birinin yüzler basamağı 7, diğerinin yüzler basamağı 6 olmalıdır. Onlar basamağı da geriye kalanların en büyükleri olan 5 ve 4 olarak seçilir. 753 + 642 = 1395 bulunur. Yanıt D

Soru: aa ve bb iki basamaklı sayılardır.  aa + bb = 154 olduğuna göre, iki basamaklı ab sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 43 B) 52 C) 59 D) 77 E) 95
Çözüm: aa = 10a + ave bb = 10b+ b olduğundan
aa+bb = 11a+11b =› aa+bb = 11(a+b)
11(a+b) = 154 ise a+b=14 olur.
Bu durumda a = 5 ve b = 9 seçilirse ab en küçük değerini alır. ab = 59 olur. Yanıt C

Soru: İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde, sayı 45 artıyor. Bu sayı en çok kaçtır?
A) 36 B) 42 C) 49 D) 54 E) 63
Çözüm: ab sayısının rakamlarının yerleri değiştirilirse sayı ba olur. 45 artıyorsa ba - ab = 45'dir.
10b+a-(10a+b) = 9b-9a ise 9(b-a)=45
b-a=5 tir. b=9 ve a=4 olursa ab=49 olur. Yanıt C

Soru: İki basamaklı xy ve yx sayıları için, (xy)2 - (yx)2 = 594.(x - y)
bağıntısı vardır. Buna göre, bu koşulu sağlayan kaç tane xy iki basamaklı sayısı vardır?
A) 4 B) 5 C) 13 D) 14 E) 19
Çözüm: (xy - yx).(xy + yx) = 594.(x - y)
9(x - y).11.(x + y) = 594.(x - y)
ise x - y = 0 ya da 99.(x + y) = 594 olur.
x=y ya da x+y = 6 dır.
x = y ise 11, 22, 33, ..., 99
x + y = 6 ise 15, 24, 33, 42, 51 sayıları yazılabilir.
14 tane xy sayısı vardır. Yanıt D
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi