Yeryüzünün tamamının ya da bir parçasının, kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülerek yüzey üzerine aktarılmasına harita denir. Coğrafyanın konusunu oluşturan doğal, beşeri ve ekonomik olayların yeryüzündeki coğrafi dağılışını göstermek için haritalar kullanılır. Harita bilimine kartografya denir.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için:
1. Harita, tam tepeden (kuş bakışı görünümle) çizilmelidir.
2. Ölçek kullanılmalıdır.
3. Çizimin bir yüzey üzerine aktarılması gerekmektedir.

Plan: Ölçeği 1/20.000’e kadar olan, en ayrıntılı haritalardır. Çiziliş yöntemleri bakımından harita ile aynı olan planlar, kullanım alanları bakımından haritalardan farklılaşır. Daha çok şehir, inşaat, bina yerleşimi,
tesisat gibi unsurları göstermek için kullanılır.

Kroki: Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün ölçeksiz olarak, kaba taslak biçimde çizilmesidir.Harita Elemanları

Başlık: Haritanın kullanım amacını ve konusunu ifade eder. (Türkiye Fiziki Haritası gibi)

Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını ifade eder.

Coğrafi Koordinatlar: Çizilen alanın enlem ve boylam değerlerini ifade eder.Yön oku: Haritanın yönünü belirtir. Daima kuzeyi gösterir.

Lejant: Haritada kullanılan simgelerin anlamını belirtir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi