• Kategori yok
 • Harita Bilgisi

  İzohips Haritalarında Yön Tespiti

  Genel olarak haritaların üst kısmı kuzeyi göstermekle birlikte, yön okundan ya da paralel meridyenlerden yön tespiti yapmak daha kesin sonuç...

  İzohips Haritalarında Yükseltinin Bulunması

  Ardışık (art arda gelen) iki İzohips arasındaki yükselti farkı bulunur. Yükseltisi bilinen noktadan başlamak üzere, izohipsleri sayarak sorulan noktanın yükseltisi...

  İzohips Haritalarında Eğim Hesaplama

  Topoğrafya haritalarındaki herhangi bir yamaçta, yükseltileri bilinen iki nokta arasındaki eğim yüzde (%) ya da binde (‰) olarak hesaplanabilir. Bu...

  İzohips Haritalarından Profil Çıkarma

  İzohips haritalarından profil çıkarma işlemi, belirlenen doğrultuda yer şekillerinin yandan görünümünün yansıtılmasını ifade etmektedir. Eş yükselti eğrilerinden yararlanılarak, yeryüzü şekillerinin...

  İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi

  Delta Akarsuların denize döküldüğü yerlerde, taşıdığı malzemeleri denizin içinde biriktirmesi sonucu oluşmuş üçgene benzer ovalardır. İzohips haritalarında deltalar, akarsu ağzından...

  İzohipslerin Özellikleri

  Yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtan izohipsler, iç içe kapalı eğrilerden oluşur ve birbirini kesmezler.  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti...

  Yeryüzü Şekillerinin Haritalara Aktarılması

  Haritalarda yer şekillerini belirgin bir şekilde gösterebilmek için çeşitli çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Harita çizimi yapılırken kullanış amacına en uygun çizim...

  Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması

  İnsanlar var olduğu günden beri kendisine verilen akıl ve merak duygusu sayesinde yaşadığı çevreyi tanımaya, sahiplenmeye bir takım şekiller ve...

  Mekansal verilerin haritalara aktarılması

  Mekansal veriler haritaya aktarılırken belirli semboller kullanılır. Bu sembollerin başlıcaları nokta, çizgi ve alandır. Bazı haritalarda bunlardan bir tanesi kullanılabileceği...

  Haritalarda Bilgi Aktarma Yöntemleri

  Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen uydularla yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri...

  Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, gösterilmesi ve analiz edilmesini sağlayan sisteme coğrafi bilgi sistemi denir....

  Müslüman ve Türk Bilim Adamlarının Haritacılık Tarihindeki Yeri

  Haritacılık, Dünya’nın en eski bilimlerinden biridir. Matematik, geometri, trigonometri, coğrafya, astronomi, fizik gibi bilim dallarının haritacılık biliminin gelişmesine katkıları olmuştur....

  Sonraki Sayfa »

  Yeryüzünün tamamının ya da bir parçasının, kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülerek yüzey üzerine aktarılmasına harita denir. Coğrafyanın konusunu oluşturan doğal, beşeri ve ekonomik olayların yeryüzündeki coğrafi dağılışını göstermek için haritalar kullanılır. Harita bilimine kartografya denir.  Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için:
  1. Harita, tam tepeden (kuş bakışı görünümle) çizilmelidir.
  2. Ölçek kullanılmalıdır.
  3. Çizimin bir yüzey üzerine aktarılması gerekmektedir.

  Plan: Ölçeği 1/20.000’e kadar olan, en ayrıntılı haritalardır. Çiziliş yöntemleri bakımından harita ile aynı olan planlar, kullanım alanları bakımından haritalardan farklılaşır. Daha çok şehir, inşaat, bina yerleşimi,
  tesisat gibi unsurları göstermek için kullanılır.

  Kroki: Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün ölçeksiz olarak, kaba taslak biçimde çizilmesidir.  Harita Elemanları

  Başlık: Haritanın kullanım amacını ve konusunu ifade eder. (Türkiye Fiziki Haritası gibi)

  Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını ifade eder.

  Coğrafi Koordinatlar: Çizilen alanın enlem ve boylam değerlerini ifade eder.  Yön oku: Haritanın yönünü belirtir. Daima kuzeyi gösterir.

  Lejant: Haritada kullanılan simgelerin anlamını belirtir.