Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, Harita Bilgisi

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları yapılırken dikkat edilecek en önemli konu, sorunun hangi birimle sorulduğu ve cevabın hangi birimle istendiğidir.Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları

Haritalarda, iki merkez arasındaki gerçek uzunluğun kesir ölçek kullanılarak hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu x Ölçeğin paydası

Haritalarda iki merkez arasındaki harita uzunluğunun kesir ölçek kullanılarak hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Harita uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçeğin paydası

Harita uzunluğu ve gerçek uzunluktan yararlanarak haritanın ölçeğinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Ölçek = Harita uzunluğu / Gerçek uzunlukHaritalarda Alan Hesaplamaları

Haritalardan yararlanarak arazi üzerindeki alanın (gerçek alan) hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Gerçek alan = Harita alanı x Ölçeğin paydası2

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları Soru Çözümleri

Kuş Uçuşu Uzaklık Hesaplama: Kuş uçuşu uzaklık yükselti ve çukurların dikkate alınmadığı iki nokta arasındaki uzaklığa denir. Yanda gösterilen A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklığı hesaplayabilmek için haritadaki iki nokta arasına bir doğru çizilir. Bu doğru bir kağıt veya cetvelle işaretlenir. Daha sonra işaretli olan kağıdın başlangıç noktası çizgi ölçekte 0 noktasına konur. İşaretli noktanın çizgi ölçekte karşılık geldiği değer kuş uçuşu uzaklığı verir. Bu şekilde yapıldığında haritada verilen Ave B noktaları arasındaki mesafe yaklaşık 3 km olarak bulunur.
Gerçek Uzunluğun Hesaplanması: Ölçek, haritalardaki 1 cm'nin gerçekteki uzunluğunu gösterdiğinden orantı yoluyla iki yer arasındaki gerçek uzunluk hesaplanabilir. Bunu bir formülle ifade edecek olursak; Çizik ölçeğin verilip, haritadaki uzunluğun verilmediği durumlarda, gerçek uzunluk çizik ölçek aralıkları bir kağıda işaretlenerek harita üzerine konulur ve aralıklar sayılarak gerçek uzunluk bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi