Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları 9.Sınıf Coğrafya

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları 9.Sınıf Coğrafya

Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, Harita Bilgisi

Haritalarda Uzunluk Hesaplama

Gerçek uzunluklar haritaya aktarılırken ölçek paydası kadar küçültülür. Buna bağlı olarak, uzunluk hesaplamalarında ölçek bilgilerini kullanarak oran orantı yoluyla da istenen sonucu bulabiliriz.

Haritalarda Alan Hesaplama

Gerçek alanlar haritaya aktarılırken ölçek paydasının karesi kadar küçültülür. Buna göre uzunluk hesaplamadan farklı olarak işlem yapmadan önce ölçek paydasının karesini almamız gerekmektedir.

Tüm haritalardan yön, coğrafi konum belirlenebilir, uzunluk ve alan hesaplanır. Ancak eğim hesaplama, profil çıkarımı için fiziki haritalarda ve topoğrafya haritalarına gerek duyulmaktadır.

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları Soru Çözümleri] }

Kuş Uçuşu Uzaklık Hesaplama: Kuş uçuşu uzaklık yükselti ve çukurların dikkate alınmadığı iki nokta arasındaki uzaklığa denir. Yanda gösterilen A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklığı hesaplayabilmek için haritadaki iki nokta arasına bir doğru çizilir. Bu doğru bir kağıt veya cetvelle işaretlenir. Daha sonra işaretli olan kağıdın başlangıç noktası çizgi ölçekte 0 noktasına konur. İşaretli noktanın çizgi ölçekte karşılık geldiği değer kuş uçuşu uzaklığı verir. Bu şekilde yapıldığında haritada verilen Ave B noktaları arasındaki mesafe yaklaşık 3 km olarak bulunur.
Gerçek Uzunluğun Hesaplanması: Ölçek, haritalardaki 1 cm'nin gerçekteki uzunluğunu gösterdiğinden orantı yoluyla iki yer arasındaki gerçek uzunluk hesaplanabilir. Bunu bir formülle ifade edecek olursak; Çizik ölçeğin verilip, haritadaki uzunluğun verilmediği durumlarda, gerçek uzunluk çizik ölçek aralıkları bir kağıda işaretlenerek harita üzerine konulur ve aralıklar sayılarak gerçek uzunluk bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar