Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları

Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler, Harita Bilgisi

Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları yapılırken dikkat edilecek en önemli konu, sorunun hangi birimle sorulduğu ve cevabın hangi birimle istendiğidir.Haritalarda Uzunluk Hesaplamaları

Haritalarda, iki merkez arasındaki gerçek uzunluğun kesir ölçek kullanılarak hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu x Ölçeğin paydasıHaritalarda iki merkez arasındaki harita uzunluğunun kesir ölçek kullanılarak hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Harita uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçeğin paydasıHarita uzunluğu ve gerçek uzunluktan yararlanarak haritanın ölçeğinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Ölçek = Harita uzunluğu / Gerçek uzunluk

Haritalarda Alan Hesaplamaları

Haritalardan yararlanarak arazi üzerindeki alanın (gerçek alan) hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Gerçek alan = Harita alanı x Ölçeğin paydası2Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları Soru Çözümleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi