Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Küçültme oranının 1/10 000 veya 1/200 000 gibi kesirli sayılarda ifade edildiği ölçeklerdir. Kesir ölçeğin pay kısmı her zaman 1’dir. Paydadaki rakam değişken olup, haritası çizilen gerçek uzunluğun haritaya aktarılırken kaç kez küçültüldüğünü gösterir. 1/1 000 000 ölçeğine göre çizilen bir haritada, arazideki uzunluklar 1 000 000 defa küçültülerek haritaya aktarılmış demektir. Başka bir ifadeyle, bu haritada 1 cm ölçülen bir uzunluk gerçekte 1 000 000 santimetre(cm)’ye, diğer bir ifadeyle 10 kilometre(km)’ye karşılık gelir.

Kesir ölçeklerin büyüklüklerine göre sıralaması, matematikteki bayağı kesirlerin sıralaması gibidir. Yani ölçeğin paydası ile ölçek arasında ters orantı vardır. Payda büyüdükçe ölçek küçülür. Payda küçüldükçe ölçek büyür. Verilen iki kesir ölçekten paydasındaki rakam küçük olan daha büyük ölçeklidir. Örneğin, 1/200 000 ölçeği 1/500 000 ölçeğinden büyüktür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar