Tarih Öğrenmenin Önemi 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI

 1. İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirir.
 2. İnsanların kültür seviyelerini yükseltir.
 3. Günümüz olaylarının daha iyi anlaşılmasını ve gelecekle ilgili daha sağlıklı planlar yapılmasını sağlar.
 4. Empati yeteneğini geliştirir.
 5. Olaylara geniş açıdan bakarak, yapıcı, hoşgörülü ve yararlı olmayı öğretir.
 6. İnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanında barış içinde yaşama fikrini güçlendirir.
 7. Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerde temel değerlerin oluşmasına katkıda bulunur.
 8. Araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerileri kazanmayı sağlar.

Tarih öğrenimi; bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlamaktadır. Tarih eğitimi ile;

 • Uygarlıkların nasıl meydana geldikleri,
 • Toplumların birbirlerine olan katkıları ve etkileri,
 • Dil, din, ırk gibi ayrımlar olmaksızın barış içinde yaşama bilinci,
 • Milli değer ve kültürel birikimlerin öğrenilmesi,
 • Sorumluluk ve vatandaşlık duygusunun bireylere kazandırılması,
 • Geçmişten çıkarımlarla geleceği planlama gibi birçok katkı sağladığı görülmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar