Haritalarda Yükselti Eğrileri (İzohips) Yöntemi 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi (izohips) adı verilir.

  • İç içe olan kapalı eğrilerdir. Her eğri kendisinden daha yüksek olan bir eğriyi çevreler.
  • Aynı eğri üzerinde bulunan noktaların yükseltisi aynıdır.

Örneğin, aşağıda eş yükselti eğrileri ile çizilen haritada A ve C noktalarının yükseltileri 100 metre iken B ve D noktalarının yükseltisi 250 metredir.

  • Kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre eğrisi olup deniz ve karanın başladığı yerdir.
  • Eş yükselti eğrilerinin çevre uzunlukları küçüldükçe yükselti artar, çevre uzunlukları genişledikçe yükselti azalır. Dağ dorukları (zirve) ise (., +, x, D) şeklindeki sembollerle gösterilir.

Yukarıdaki haritada işaretli olan doruk noktasının deniz seviyesine göre yükseltisi 1000 m ile 1200 m arasındadır.

  • Ardışık iki eş yükselti eğrisinin arasındaki yükselti farkına izohips aralığı eküidistans denir. izohips aralık değeri haritanın her yerinde aynıdır.

İzohips aralık değeri haritanın ölçeğine bağlıdır. Bu değer, büyük ölçekli haritalarda az olurken (10, 20 m gibi) küçük ölçekli haritalarda fazla olur (100, 200 m gibi).] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar