• Kategori yok
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri

  Gölge Boyu ve Güneş Işınlarının Geliş Açısı

  Cisimlerin gölge boyu, güneş ışınlarının geliş açısının farklılaşmasına bağlı olarak değişir. Güneş ışınlarının geliş açısı, a) Dünya’nın şekline ve enleme,...

  Matematik İklim Kuşakları ve Sıcaklık Kuşakları

  Matematik İklim Kuşakları Oluşma nedeni: Dünya’nın şekli ve eksen eğikliğidir. Matematik iklim kuşaklarının Yarım kürelerde aynı enlemler arasında yer almasının...

  Eksen Eğikliğinin Sonuçları

  1. Mevsimler oluşur. Orta Kuşak’ta dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Ekvator’da yaz, kutuplarda kış koşulları yaşanır. 2. Aynı tarihte farklı...

  Mevsimlerin Oluşumu (Eksen Eğikliği)

  Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme ekliptik düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir. Dünya’nın ekseni 23° 27′ sağa...

  Solstik (Gün Dönümü) Tarihleri

  21 Haziran Güneş ışınları öğle vaktinde Yengeç Dönencesi’ne dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Yengeç Dönencesindeki bir düzlem üzerinde bulunan...

  Ekinoks (gece gündüz eşitliği) Tarihleri

  21 Mart Güneş ışınları öğle vaktinde Ekvator’a dik düşer. Bu nedenle öğle vakti, Ekvator’daki bir düzlem üzerinde bulunan cisimlerin gölgesi...

  Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

  Dünya ekseni etrafındaki hareketini sürdürürken, aynı zamanda Güneş etrafında da hareket eder. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında izlediği yola yörünge...

  Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları

  Dünya’nın kutup noktalarından geçtiği varsayılan sanal çizgiye yer ekseni denir. Dünya bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru (saat yönünün tersi...

  Dünyanın Şekli ve Sonuçları

  Dünya, yuvarlak olmakla birlikte tam küre şeklinde değildir. Kutuplardan hafif basık, Ekvator’da hafif şişkindir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline geoit...

  Dünyanın Algoritma Etrafındaki Şekli

  Karmaşık düşüncelerimin aksine kendini ispatlamak için günlük hayatında genel ev kadını kavramının dışına çıkarak büyük başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Bazen...

  DÜNYA’NIN ŞEKLİ  Dünya, yuvarlak bir şekle sahip olmakla beraber geometrik açıdan tam bir küre değildir. Kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin bir şekle sahiptir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline geoit denir. Bu şeklin oluşmasında Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak ortaya çıkan savrulma (coriolis kuvveti) etkili olmuştur.

  Dünya’nın Geoit Şeklinin Sonuçları

  a. Ekvator’un uzunluğu, tam bir meridyenin uzunluğundan fazladır. Dolayısıyla Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük çember Ekvator’dur.
  b. Ekvator yarı çapı, kutuplar yarı çapından daha uzundur.
  c. Yer çekimi Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe artar.  Dünya’nın Küresel Şeklinin Sonuçları

  a. Ekvator, Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit yarım küreye ayırır.
  b. Meridyenlerin boyları birbirine eşit olur. Ancak ardışık iki meridyen arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır.
  c. Paralellerin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
  d. Dünya’nın günlük hareketinden kaynaklanan çizgisel hız, kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun sonucunda tan (şafak) ve gurup (alakaranlık) süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar.
  e. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucunda Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe; Genel olarak sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak; Kalıcı kar alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır. Bitki örtüsü kuşaklar halinde ortaya çıkar. Denizlerin sıcaklık ve tuzluluk değerleri azalır. Ekvator çevresinde termik alçak basınç, kutuplar çevresinde termik yüksek basınç oluşur. Sıcaklık kuşakları oluşur. Atmosferde güneş ışınlarının tutulma oranı artar. Cisimlerin gölge boyları uzar.
  f. Dünya’nın küresel şekli bir yüzey üzerine aktarılırken hiçbir zaman gerçeği tam yansıtmaz. Haritaların şekil ve boyutlarında bozulmalar meydana gelir. Bozulma oranı, kutuplara doğru gidildikçe artar.
  g. Kutup Yıldızını görme açısı Kuzey Kutup Noktası’na yakIaşıldıkça büyür. Kutup Yıldızı, Kuzey Kutup Noktası’ndan 90° ile, 42° Kuzey Paralelinden 42° ile görülürken, Ekvator’dan güneye gidildikçe görülmez. h. Dünya’nın bir yüzü aydınlık iken, diğer yüzü karanlık olur. Bunun nedeni aydınlanma dairesinin Dünyayı iki eşit parçaya bölmesidir.
  Ayrıca; Ay tutulması esnasında Dünya’nın gölgesinin Ay üzerine yuvarlak olarak düşmesi, yerden yükseldikçe görülen alanın genişlemesi, belirli bir noktadan harekete başlayıp, sürekli aynı yönde hareketini sürdüren kişinin tekrar başlangıç noktasına dönmesi, uzaktan gelen cisimlerin ufukta önce üst kısımlarının görülmesi gibi durumlar da Dünya’nın küresel şeklinin sonuçları arasında yer alır.