1. Ünite: Doğal Sistemler

Dünyanın Yapısı ve Oluşum Süreci Testleri

Su Kaynakları Testleri

Topraklar Testleri

Bitkiler Testleri


2. Ünite: Beşeri Sistemler

 


3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 


4. Ünite: Çevre ve Toplum

 

Soru: Aşağıda Dünya’nın iç yapısını gösteren bir kesit verilmiştir Buna göre, Dünya’nın iç yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yer kabuğu okyanusların altında ince, karalarda daha kalındır.
B) İç çekirdek yoğunluğu en fazla olan katmandır.
C) Çekirdeğe inildikçe basınç azalır.
D) Kalınlığı en fazla olan katman çekirdektir.
E) Sıcaklığı en düşük olan katman yer kabuğudur.

Soru: Yerin iç yapısından dolayı her yıl tüm dünyada büyüklüğü Mw 6’dan fazla olan tektonik depremler meydana gelmektedir. Verilen olaya aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir?
A) İklimlerin değişmesi
B) Magmadaki konveksiyonel hareketin levhaları hareket ettirmesi
C) Dağların kıvrımlı yapıda olması
D) Okyanuslarda şiddetli dalgaların görülmesi
E) Karstik arazilerdeki mağara tavanlarının çökmesi

Soru: Aşağıda verilen jeolojik zaman ve yaşanan olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) İnsanların ortaya çıkışı — II. jeolojik zaman
B) Pangea kıtasının var olması — I. jeolojik zaman
C) Linyit, petrol ve bor yataklarının oluşması — III. jeolojik zaman
D) Günümüz iklim koşularının oluşması — IV. jeolojik zaman
E) Kaledoniyen orojenezi — I. jeolojik zaman

Soru: Haritada verilen alanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sıcak su kaynaklarının yoğunlaştığı alanlar verilmiştir.
B) I. jeolojik zamanda oluşan tortul araziler verilmiştir.
C) Volkanik araziler verilmiştir.
D) I. derece deprem alanları verilmiştir.
E) I. jeolojik zamanda oluşan eski araziler verilmiştir.

Soru: Alfred Wegener “Kıtaların Kayma Teorisi”ni açıklarken aşağıdaki kanıtlardan hangisini kullanmış olamaz?
A) Kıtaların bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlamasını
B) Antarktika’da günümüzde yaşaması mümkün olmayan hayvan fosillerine rastlanmasını
C) Volkanik dağlar üzerinde kraterlerin oluşmasını
D) Atlas dağları, İngiltere ve İskandinav dağları gibi dünyadaki bazı dağların birbirinin devamı niteliğinde olmasını
E) I. jeolojik zamana ait buzul şekillerine Arjantin, Antarktika ve Güney Afrika’da rastlanılmasını

Soru: Aşağıda verilenlerden hangisi ile levha sınırları arasında bir paralellik söz konusu değildir?
A) Aktif deprem alanları
B) Volkanizmanın faaliyette olduğu alanlar
C) Kaplıca ve ılıca gibi tesislerin yoğunlaştığı alanlar
D) Genç kıvrım dağları
E) Farklı kıtalarda aynı türe ait fosillerin bulunduğu alanlar

Soru: Dünyanın yapısını oluşturan en soğuk katmanın yer kabuğu olduğu bilinir. Dünya’nın merkezine inildikçe sıcaklık artmakta ve katı maddeler, yerini akışkan maddelere bırakmaktadır. Ancak bilim insanları sıcaklığı 6000 0C olduğu tahmin edilen iç çekirdeğin katı hâlde olduğunu düşünmektedir. Bilim insanlarına göre bu düşüncenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapısında demir ve nikel bulunması
B) İç ve dış çekirdek olmak üzere iki farklı katmandan oluşması
C) İç çekirdeğin etrafını saran diğer katmanların yüksek basınç oluşturması
D) Mantonun akışkan olması
E) Katmanlar arasında sıcaklık farkının bulunması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar