Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Okyanus Akıntıları


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Okyanus akıntıları, geldikleri enlemlerin su sıcaklığını geçtikleri kıyılara taşır. Genellikle Ekvator’un çevresinden kutuplara doğru hareket eden sular sıcak okyanus akıntısı, kutuplardan kaynaklanan akıntılar soğuk okyanus akıntısı şeklindedir. Örneğin, Meksika Körfezi çevresinden kaynaklanan Gulf Stream sıcak su akıntısı, bu bölgedeki sıcak suları Kuzeybatı Avrupa kıyılarına taşıyarak bu kıyıların bulundukları enlemin ortalama sıcaklığından daha sıcak olmasını sağlar. Baffin Körfezi(Denizi)’nden kaynaklanan Labrador soğuk su akıntısı ise Kanada’nın doğu kıyılarının sıcaklığını düşürür.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi