Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Okyanus Akıntıları

Okyanus akıntıları, geldikleri enlemlerin su sıcaklığını geçtikleri kıyılara taşır. Genellikle Ekvator’un çevresinden kutuplara doğru hareket eden sular sıcak okyanus akıntısı, kutuplardan kaynaklanan akıntılar soğuk okyanus akıntısı şeklindedir. Örneğin, Meksika Körfezi çevresinden kaynaklanan Gulf Stream sıcak su akıntısı, bu bölgedeki sıcak suları Kuzeybatı Avrupa kıyılarına taşıyarak bu kıyıların bulundukları enlemin ortalama sıcaklığından daha sıcak olmasını sağlar. Baffin Körfezi(Denizi)’nden kaynaklanan Labrador soğuk su akıntısı ise Kanada’nın doğu kıyılarının sıcaklığını düşürür.Örnek: Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır. Buna enlem - sıcaklık ilişkisi denir. Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer? A) Türkiye`nin yıllık ortalama sıcaklığının, Norveç'in yıllık ortalama sıcaklığından daha yüksek olması B) Arjantin'de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması C) Ekvator çevresinden gelen okyanus akıntılarının sıcaklığı artırması D) Aynı enlemde yer alan merkezlerden yükseltisi fazla olanın daha soğuk olması E) Kanada'nın güneyinin kuzeyinden daha sıcak olması Örnek: Bir merkezde karasallık derecesi fazlaysa, bu merkez için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güneş ışınları yıl boyunca büyük açı ile gelir. B) Kış erken gelir ve uzun sürer. C) Havadaki nem oranı azdır. D) Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazla olur. E) Hava çabuk ısınıp, çabuk soğur.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi