Karışım Problemleri

Karışım ProblemleriKarışım Problemleri İsabet AkademiKarışım problemlerini "karışıma giren madde miktarlarının toplamı son karışımdaki madde miktarına eşittir." ifadesini formülleştirerek çözeriz. Aşağıdaki formülü kullanabiliriz. Çözünen Madde Miktarı / Toplam Madde Miktarı = Son Durumda Çözünen Madde Yüzdesi / 100 Ağırlıkça şeker oranı % x olan A gramlık bir karışımdaki şeker miktarı A.x / 100 tir. Ave B maddelerinden oluşan bir karışımda A maddesinin oranı % x ise B maddesinin oranı % (100 -x) tir. Karışım problemleri 9. sınıf matematik müfredatında yer almaktadır. Karışım problemlerinden kpss matematik ve Ygs matematik sınavlarında soru çıkmaktadır. Yüzde konusunu iyi anlamışsak bu konuda hiç zorlanmayız. "Karışım Oranı = Saf Madde Miktarı / Toplam Miktar" kuralı ile karışımın yüzdesi bulunur. Bir A kabında tuz oranı % x olan bir tuzlu su karışımı ile B kabında tuz oranı % y olan bir tuzlu su karışımı olsun. Her iki kaptan eşit miktarda karışım alınıp karıştırıldığında yeni karışımın tuz oranı %(x+y)/2 olur. Şeker oranı % a olan bir x gramlık karışım ile şeker oranı % b olan y gramlık karışım karıştırıldığında karışımın şeker oranı m ise, x.a/100 + y.b/100 = (x+y).m/100 veya (x.a/100 + y.b/100) / x+y = m/100 eşitliği yazılabilir. Örnek: Asit oranı % 20 olan çözeltiden 400 gram, asit oranı % 10 olan çözeltiden 100 gram ve asit oranı % 30 olan çözeltiden 500 gram alınarak karıştırılıyor. Buna göre, oluşan çözeltinin asit oranı yüzde kaçtır? Örnek: Tuz oranı % 24 olan 50 litre tuzlu su karışımı ile 25 litrelik başka bir tuzlu su karışımı karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın tuz oranı % 30 olduğuna göre, ikinci karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Örnek: % 20 si şeker olan 60 gram şekerli su ile % 15 i şeker olan 40 gram şekerli su karıştırılıyor. Oluşan karışımdaki şeker oranı yüzde kaçtır? Örnek: Bir havuzu % 20 lik tuzlu su akıtan bir musluk tek ba- şına 8 saatte, % 30 luk tuzlu su akıtan başka bir mus- luk tek başına 12 saatte dolduruyor. Örnek: Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açıla- rak doldurulduğunda, havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur? Örnek: Şeker oranı % 10 olan bir karışımla, şeker oranı % 30 olan başka bir karışım karıştırılarak, şeker oranı % 18 olan 100 kilogramlık bir karışım elde ediliyor. Buna göre, şeker oranı % 30 olan karışımdan kaç kilogram kullanılmıştır?
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi