Tarih

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.

Bursa’nın Fethi (1326)

Osman Bey’in hedefi Bursayı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Fakat rahatsızlığından dolayı kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey...

Koyunhisar Savaşı (1302)

Osman Bey’in Sakarya Havzası’nda genişleme siyasetini sürdürerek İzmit’e yaklaşması Bizans İmparatorluğu’nu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Beyliği’ne...

Osman Bey (1299 – 1326)

Babası : Ertuğrul Gazi Annesi : Hayme Hatun Doğumu : 1258 Vefatı : 1326 Saltanatı : 1299 – 1326 1281...

Memlük Devleti (1250 – 1517)

XIV. yüzyılın en güçlü devletlerinden biri olan Memlükler, Aybek tarafından Mısır’da kuruldu. Sınırlarını Suriye, Lübnan, Filistin, Hicaz ve Güney Anadolu’ya...

Altın Orda Devleti (1227 – 1502)

Bu devlet Cengiz Han’ın torunu Batı Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz‘in kuzeyinde kuruldu. -1260’lı yıllarda Balkanlar’da Sırp ve Bulgarları egemenliği altına...

İlhanlı Devleti (1256 – 1335)

Cengiz (Moğol) İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Hülagu Han tarafından İran’da kuruldu. Merkezi Tebriz olan devlet zamanla Kafkasya, Irak ve Anadolu’ya hakim...

Anadolu’da kurulan beylikler

Anadolu’nun İlhanlı Devletinin egemenliğine girmesi ve Türkiye Selçuklu Devletinin otoritesini kaybetmesi üzerine uçlara yerleştirilen Türkmen beyleri Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasından istifade ederek, Türkiye...

Türkiye Selçuklu Devleti (1075 – 1308)

Süleyman Şah tarafından kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşında (1243) Moğollara mağlup olunca Türkiye Selçukluları sosyal, siyasal, ekonomik yönden tamamen Moğolların egemenliğine girdiler. Türkiye...