Tarih

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.

Türk İslam Devletlerinde Sanat

Karahanlılar Dönemi’nde Türk-İslam mimarisinin temeli atılmıştır. Külliyeler (Şehirlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaç­ larını karşılamak amacıyla inşa edilen bünyesinde cami, hamam,...

Türk İslam Devletlerinde Bilim Adamları ve Düşünürler

İBNİ SİNA Tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kalp ve küçük kan dolaşımı üzerine önemli çalışmaları mevcuttur. İbni Sina Avrupa’da “Avicenna”...

Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Eğitim

Bilimsel çalışmalar sultanlar tarafından desteklenmiş ve bilim adamlarına rahat çalışma ortamları sağlanmıştır. Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü medreselerde İslami bilimlerin dışında tıp,...

İlk Türk İslam Devletlerinde Edebiyat

Karahanlılar Dönemi Karahanlılar ilk Türk-İslam eserlerini vermişlerdir. Bunlar, 1. Kaşgarlı Mahmut → Divan-ı Lügat’it Türk Orta Asya Türk kültür ve...

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

İlk Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi Devletin başında Kut inancıyla başa geçen hakan unvanını kullanan hükümdarlar vardır. Kut inancı, devleti yönetme...

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasının Nedenleri

Ülke topraklarının çok geniş olması ve birden fazla ulusu barındıran bir imparatorluk olunması Geleneksel veraset sisteminden dolayı çıkan taht kavgaları...

Malazgirt Savaşı (1071)

Malazgirt Savaşının Nedenleri 1. Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’nun kapılarına dayanması 2. Bizans’ın Türklerin akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak istemesi...

Pasinler Savaşı (1048)

Pasinler Savaşının Nedenleri Yapılan keşif seferi sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının artması ve Anadolu’nun hakimi olan Bizans’ın bu durumdan rahatsız...

Dandanakan Savaşı (1040)

Dandanakan Savaşının Nedenleri 1. Nişabur’a gelen Tuğrul Bey’in bağımsızlığını ilan etmesi ve Horasan’a iyice yerleşmeye başlaması 2. Bu durumdan rahatsız...

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Selçuklu Devleti’nin kökeni Oğuzların üç ok kolunun Kınık boyuna dayanmaktadır. Uygur Devleti’nin kurulmasıyla bu devlet bünyesinde yaşayan Oğuzlar, bu devletin...

Gazneliler (963 – 1187)

Gazneliler, Karahanlıların saldırıları sonrası Samanoğlu Devletinin zayıflamasıyla bu devlet bünyesinde komutanlık ve valilik yapan Horasan emiri Alp Tekin’in önderliğinde Afganistan’ın...

Karahanlılar (840 – 1212)

Uygur Devleti’nin yıkılması sonrasında Yağma, Çiğil, Karluk gibi Türk boylarının birleşmesiyle Batı Türkistan’da Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan Karahanlılar,...

İhşidiler (Akşidler) (935 – 969)

Abbasi Devletinin merkezi otoritesinin zayıflaması sonrasında Mısır’da görev yapan Türk komutanlardan Muhammed bin Toğaç bu durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş...

Tolunoğulları (868 – 905)

Türklerin İslamiyet’i kabulünün ardından Abbasiler hoşgörü politikasının etkisiyle Türklere devlet yönetiminde görev vermişlerdir. Abbasiler bünyesinde görev alan Türklerden biri olan...

İlk Türk İslam Devletleri

Tolunoğulları (868 – 905) Türklerin İslamiyet’i kabulünün ardından Abbasiler hoşgörü politikasının etkisiyle Türklere devlet yönetiminde görev vermişlerdir. Abbasiler bünyesinde görev...

Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

1. Türkler, bağımsızlıklarına düşkün olmaları ve teşkilatçı yapıları sayesinde bir çok Türk-İslam devleti kurmuşlardır. (Siyasi) 2. İslam dünyasını dış saldırılara...

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Nedenleri

1. Türklerdeki Cihan anlayışı ile İslamiyet’teki Cihad anlayışının benzerliği Cihan, dünyaya hakim olma düşüncesi Cihad ise dünyaya İslamiyet’i yayma düşüncesidir....

Talas Savaşı (751)

(751) Savaş Çin ile Abbasiler arasında yapılmıştır. (Orta doğu ile Uzak Doğu arasında yapılan ilk savaştır.) Savaşın Nedenleri Orta Asya’da...

İlk Türk ve Arap İlişkileri

Hz. Ömer Dönemi İlişkiler Hz. Ömer Döneminde Müslüman Araplarla Türklerin ilk komşuluk ilişkisi İran merkezli kurulan Sasani Devleti’nin yıkılmasıyla başlamıştır....

İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti

İslâmiyet fetihlerle yayılırken alınan topraklarda yaşayan insanların da kültürlerinden faydalanıldı, böylece bilim ve düşünce alanında, büyük eliş­ meler ortaya çıktı....

Abbasiler Dönemi (750 – 1258)

Emevi Devleti’ne karşı çıkardığı isyanda başarılı olan Ebu’l Abbas Abdullah Emevi Devletini yı­karak Irak – Haşimiye başkent olmak üzere Abbasi...

Endülüs Emevi Devleti (756 – 1031)

Ebu Müslim Horasani’nin isyanı sırasında Emevi ailesinden olan Abdurrahman Kuzey Afrika’ya kaçtı ve daha sonra buradan İspanya’ya geçerek 756 yılında...

Kerbela Olayı (680)

Muaviye’nin ölümü üzerine bu defa Kufe halkı Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i halife seçti ve onu Kufe’ye davet ettiler....

Emeviler Dönemi (661 – 750)

Hz. Ali‘nin vefatının ardından Kufeliler Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan‘ı halife seçti. Ancak Mısır, Suriye ve Filistin halkı da Emevi...

Hz. Ali Dönemi (656 – 661)

Hz. Ali dönemi iç karışıklıklardan dolayı fetihlerin tamamen durduğu devirdir. 656 CEMEL VAKASI Hz. Osman’ın katillerinin aranmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle...

Hz. Osman Dönemi (644 – 656)

Hz. Osman halim selim ve ılımlı tavırlarıyla tanınır, kimseleri kırmazdı. Hz. Osman Kuzey Afrika’nın fethine devam etti ve Libya’nın fethini...

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644)

Hz. Ömer iri yarı ve güçlü kuvvetliydi, en önemlisi adaleti ve cesaretiyle de sevilen biriydi. Hz. Ebu Bekir’in vefatıyla halife...

Hz. Ebubekir Dönemi (632 – 634)

Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşı ve onu en yakından tanıyan kişi olarak halife seçildi. Hz. Ebu Bekir,...

Dört Halife Dönemi (632 – 661)

Dört Halife Dönemi Konu Anlatımı EBA Video 1. Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti’nde “Dört Halife Dönemi” başladı. 2. Bu...

Tebük Seferi ve önemi (631)

1. Bizans imparatoru Heraklius’un 100.000 kişilik bir orduyla İslam Devleti üzerine geldiği söylentisi üzerine, Hz. Muhammed 30.000 kişilik bir orduyla...

Sonraki Sayfa »