Tarih

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.

18. yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

1. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın sonunda yapılan Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla çok fazla toprak kaybetmişti bu durum, Osmanlı’nın Avrupa’nın gerisinde...

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

18. YÜZYIL ISLAHATLARININ ÖZELLİKLERİ 1. XVIII. yüzyıl ıslahatları padişah ve devlet adamları tarafından yapıldı. Islahatlarda halkın istek ve beklentileri dikkate...

3. Selim Dönemi Islahatları

III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim babası gibi yenilik taraftarı bir padişahtı. 2. III. Selim...

1. Abdülhamit Dönemi Islahatları

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. Yeniliklere önem veren I. Abdülhamid Avrupa’dan danışmanlar getirtti, Sadrazam Halil Hamit Paşa ise Kapıkulu Ocaklarını...

3. Mustafa Dönemi Islahatları

III. MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARI III. Mustafa yenilik taraftarı bir padişahtı. Kendisi gibi yenilikçi bir sadrazam olan Koca Ragıp Paşa ile...

1. Mahmut Dönemi Islahatları

I. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. Patrona Halil isyanının ardından tahta çıkan I. Mahmut İran Seferleri konusunda görüşlerini alma bahanesiyle Patrona...

Lale Devri (1718 – 1730)

1718 – 1730 LALE DEVRİ 1. Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’yla başlayan ve 1730 Patrona Halil isyanıyla sona eren dönemdir....

18. yüzyıl Osmanlı Dış Siyaseti

OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ 1. Rusya’da bu dönemde iktidara gelen Çar I. Petro devletinin gücünü artırmak amacıyla birtakım hedefler belirledi;...

Fransa’nın Mısırı İşgali

1798 FRANSA’NIN MISIR’I İŞGALİ Nedenleri: a. Fransa’nın zayışayan Osmanlı Devleti’nden Doğu Akdeniz üstünlüğünü almak istemesi, b. 1789 Fransız İhtilali’nin verdiği...

1787 – 1792 Osmanlı – Rus, Avusturya Savaşları

Nedenleri; 1. Rusya’nın 1783 yılında Kırım’ı işgal etmesi, ayrı­ ca, Avusturya ve Rusya’nın Grek Projesi’ni hazırlaması ve bu projeyle Osmanlı...

1768 – 1774 Osmanlı Rus Savaşları

1768 – 1774 OSMANLI-RUS SAVAŞLARI Nedenleri: 1. Rus Çariçesi II. Katerina’nın sıcak denizlere inme arzusu, 2. Rusya’nın Balkanlardaki Slav birliğini...

1736 – 1739 Osmanlı – Rusya – Avusturya Savaşları

1736 – 1739 OSMANLI – RUSYA – AVUSTURYA SAVAŞLARI Nedenleri: 1. Osmanlı Devleti’nin Lehistan’daki Veraset Savaşları sırasında Rusya ve Avusturya’ya...

1722 – 1746 Osmanlı – İran Savaşları

Savaşın Nedenleri 1. XVIII. yy da İran’da Safevi Devleti’nde iç karışıklıklar artmıştı, bu durum Safevileri oldukça zayıflatmıştı. 2. İran’ın bu...

1715 – 1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları

Savaşın Nedenleri; 1. Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği Mora Adası ve Dalmaçya kıyılarını Venediklilerden geri almak istemesi. 2. Mora’daki yerli...

18. yüzyıl Osmanlı Rus İlişkileri

1. Rusya’da bu dönemde iktidara gelen Çar I. Petro devletinin gücünü artırmak amacıyla birtakım hedefler belirledi; a. Tüm Ortodoksları ve...

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi (1699 – 1792)

1. Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemindeki padişahları; 22. II. Mustafa (1695 – 1703) 23. III. Ahmet (1703 – 1730) 24. I....

Duraklama Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri

1. Yapılan ıslahatlarda Yükselme Döneminin ihtişamına dönmek hedeşenmiştir. Bu yüzden eski uygulamalara gidilmiştir. (irtica) 2. Islahatlarda baskı ve şiddet uygulanmıştır....

17. Yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

Osmanlı Devleti Duraklama Döneminin başından itibaren duraklamanın farkına varmış bu istikrarsızlığı önlemek amacıyla bir takım önlemler almıştır. Ancak alınan önlemler...

17. yüzyıl İç ve Dış İsyanları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Duraklama Dönemi isyanları genel olarak üç ayrı başlıkta incelenebilir. İstanbul İsyanları, Celali İsyanları ve Eyalet İsyanları. 1. İSTANBUL (Merkez)...

17. Yüzyılda Osmanlı – Avrupa İlişkileri

Osmanlı Devleti XVII. yy’da Avrupa’da Lehistan, Avusturya, Rusya ve Venedikle siyasi ilişkilerde bulunmuştu. OSMANLI – LEHİSTAN İLİŞKİLERİ 1. Osmanlı Devleti...

17. Yüzyılda Osmanlı Siyasi Olayları

1- OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİ a. 1579 – 1590 Osmanlı – İran Savaşları 1. Bu dönemde İran Safevi Hükümdarı Şah Tahmasb...

Osmanlı Devleti Duraklama Nedenleri

İÇ NEDENLER a. Yönetimin Bozulması 1. Bu döneme kadar merkezi I. Ahmet otoritesini korumayı başaran Osmanlı Devleti, I. Ahmet’ten itibaren...

Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi

(XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ) Duraklama Dönemi Padişahları 12. III. Murat (1574 – 1595) 13. III. Mehmet (1595 – 1603)...

1830 ve 1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1830 ve 1848 ihtilalleri konu anlatımı Asaf Hoca Video 1830 İHTİLALLERİ 1. Viyana Kongresi’nde alınan kararlar, Fransız İhtilaliyle yayılan ulusal...

Viyana Kongresi 1815

1. Fransız İhtilali sonrasında imparator olan Napolyon Bonapart, Avrupa’yı egemenliği altına almak için harekete geçti. “Napolyon Savaşları” denilen bu savaşlar...

19. Yüzyılda Avrupa’da Meydana Gelen Önemli Olaylar

1815 VİYANA KONGRESİ 1. Fransız İhtilali sonrasında imparator olan Napolyon Bonapart, Avrupa’yı egemenliği altına almak için harekete geçti. “Napolyon Savaşları”...

Sanayi İnkılabı Nedenleri ve Sonuçları

Sanayi İnkılabı Yeni Çağ Avrupa Tarihi Konu Anlatımı Asaf Hoca Video Sanayi İnkılabı, el tezgahlarından makine sistemine, yani seri üretime...

Fransız İhtilali (1789)

Fransız İhtilali Konu Anlatımı Asaf Hoca Video Fransız İhtilalinin Nedenleri; 1. Fransa’da krallık rejiminin baskısından halkın bunalması, 2. Fransız halkının...

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

1. Amerika kıtasının keşŞnden sonra İngilizler, İspanyollar, Fransızlar, Portekizler bu kıtada toprak sahibi oldular. Ancak bu devletler arasında Amerika’daki en...

Yakın Çağ Avrupa Tarihi

AMERiKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI 1. Amerika kıtasının keşŞnden sonra İngilizler, İspanyollar, Fransızlar, Portekizler bu kıtada toprak sahibi oldular. Ancak bu...

Sonraki Sayfa »