Mutlak Değer 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Denklem ve Eşitsizlikler, Matematik

Bu yazımızda 9. sınıf müfredatında yer alan Mutlak Değer, Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler  konu anlatımı bulunmaktadır. Konu anlatımını bitirdikten sonra Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler Soruları ve Çözümleri yazımıza tıklayarak konu ile ilgili çözümlü sorulara bakabilirsiniz.

Bunlarda İşinize Yarayabilir

Mutlak Değer Nedir?

Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve |x| ile gösterilir. Mutlak değer uzaklık belirttiğinden dolayı her zaman pozitif bir gerçek sayıya eşittir. Buradan anlaşılacağı üzere pozitif ifadelerin mutlak değeri kendisine, negatif ifadelerin mutlak değeri ise ters işaretlisine (başına eksi yazılır) eşittir. Yine mutlak değer uzaklık belirttiği için alabileceği en küçük değer sıfırdır.

Örneğin;
|-5| = 5,
|7| = 7,
|0| = 0,
|-12| = 12 olur.

Bilgi: Mutlak değerin içindeki ifadenin değeri pozitif ise mutlak değerin dışına aynen çıkar, negatif ise önüne (-) alarak çıkar.

şeklinde gösterebiliriz. Her x reel sayısı için  |x| ≥ 0 olur.

Örneğin;
|7| = 7,
|-4| = -(-4) = 4,
|√2 – 1| = √2 – 1 (√2 > 1 olduğuna dikkat edin.)
|√3 – 2| = -(√3 – 2) = -√3 + 2 (√3 < 2 olduğuna dikkat edin.)

Mutlak Değerin Özellikleri

Uyarı: |f(x)| = g(x) şeklindeki ifadelerde f(x) = g(x) ve f(x) = -g(x) denklemleri çözülüp bulunan x değerlerinin denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.

Mutlak Değer Çözümlü Örnekler

Mutlak Değerli Denklemler

Mutlak Değerli Denklemler Çözümlü Örnekler

Mutlak Değerli Eşitsizlikler

Mutlak Değerli Eşitsizlikler Çözümlü Sorular

Şenol Hoca 1. bölüm

Şenol Hoca 2. bölüm

Şenol Hoca 3. bölüm

Şenol Hoca Soru Çözümleri

Hocalara Geldik 1. Bölüm

Hocalara Geldik 2. Bölüm

Hocalara Geldik 3. BölümFAQ

Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve |x| ile gösterilir. Mutlak değer uzaklık belirttiğinden dolayı her zaman pozitif bir gerçek sayıya eşittir.

Mutlak değer, bir sayının sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz.

Mutlak değer konusu ile ilgili çözümlü örnekleri yazımızda bulabilir ve konu tekrarı yapabilirsiniz.

|x| = c ise x = c veya x = -c dir. Benzer şekilde |ax + b| = c ise ax + b = c veya ax + b = -c olur. x ≤ a ise -a ≤ x ≤ a olur. x ≥ a ise x ≥ a veya x ≤ -a olur.

Mutlak Değerli Denklemler ve eşitsizlikler konuları ile ilgili çözümlü sorulara bakarak konu tekrarı yapabilirsiniz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar