Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya, Tarih

24 Ocak 1992 tarihinde başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

TİKA’nın Görev ve Sorumlulukları

  • Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek iş birliği ve yardım konularını belirlemek
  • Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim iş birliğini proje ve programlar vasıtasıyla geliştirmek
  • Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek
  • Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar