1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler


1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler


Soru: 1992’de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
B) Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı (KEİ)
C) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
D) Kızılay
E) Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Günümüzde insanlık için en önemli sorunlardan biri küresel ısınmadır.
B) SSCB’nin dağılması Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslarda etkisini artırmıştır.
C) Avrupa Birliği, SSCB’nin dağılmasında sonra ABD’ye karşı en önemli denge unsuru hâline gelmiştir.
D) Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştır
E) ABD, Irak ve Afganistan’a müdahalesinde terörle mücadeleyi gerekçe göstermiştir.

Soru: 1985’te iktidara gelen SSCB lideri Gorbaçov, Sovyet komünizminin yapısını değiştirmek için 1987 yılında glasnost (açıklık, şeffaflık) ve perestroika (yeniden yapılanma) ilkelerini ilan etmiştir. Gorbaçov, perestroika ve glasnost programlarıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
A) Ülke ekonomisini canlandırmayı
B) SSCB rejimini dünya genelinde yaymayı
C) Doğu Bloku içindeki toplumsal olayları yatıştırmayı
D) ABD ile rekabet edebilecek güce yeniden ulaşmayı
E) Komünist yönetimi halk egemenliğine yakınlaştırmayı

Soru: Ülkemizde 1980 yılında nüfusun %51 ‘i şehirlerde yaşarken günümüzde bu oran %80’lere kadar çıkmıştır. Şehir nüfusunun artması ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz?
A) Doğum oranının düşmesi
B) Kişi başına düşen tarım alanı miktarının azalması
C) Sanayileşmenin hızlanması
D) Eğitime verilen önemin artması
E) şehirlerde iş olanaklarının daha fazla olması

Soru: Ulaşım ve İletişim araçlarının gelişmesiyle insanlar, devletler ve kültürler arası ilişkiler yoğunlaşmış, dünyanın ücra köşesindeki toplumlar, kendi dışındaki toplumların üretim, tüketim, giyim tarzı gibi kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Gelir adaletsizliğinin artması
B) Küresel sorunların artması
C) Devletler arası çatışmaların yaşanması
D) Kültürler arası etkileşimin hızlanması
E) Milliyetçilik akımının güçlenmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerden biri sığmaz?
A) Fosil yakıt kullanımını azaltmak
B) Bataklık alanları kurutmak
C) Ağaçlandırmaya önem vermek
D) Ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanmak
E) Rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, 1980’li yıllardan sonra Türkiye’deki kültürel ve sosyal gelişmelerden biri değildir?
A) Renkli televizyonların yayın hayatına başlaması
B) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun açılması
C) İlk özel televizyon kanalının açılması
D) Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü alması
E) Sertap Erener’in, Eurovision Şarkı Yarışmasında birinci olması

Soru: 
– 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ta-
cikistan’ın kurduğu örgütlenmeye “Şanghay Beşlisi” denir.
– Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı Karabağ’dır.
– Türkiye 1963’te Ankara Antlaşması ile Avrupa Birliğine tam üye olmuştur.
– 1983 yılında KKTC’nin kurulmasıyla Kıbrıs sorunu çözülmüştür.
– Kazakistan nükleer silahlarından kendi isteği ile vazgeçen ilk ülke olmuştur.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar