Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Yükselti


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Yeryüzünden yükseldikçe sıcaklık ortalama her 100 metrede 0,5 °C düşer. Bu durumun nedeni, troposferin yeryüzüne yakın kesimlerinin daha çok yeryüzünden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır.

Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalmasının bazı sonuçları şunlardır:

  • Yüksek dağların zirvelerindeki karlar yaz mevsiminde bile erimez.
  • Ormanlar bir dağ yamacı boyunca geniş yapraklılar, karışık yapraklılar ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılır.
  • Yağış türleri yükseldikçe yağmur, kar vs. şeklinde değişir.
  • Orta kuşaktaki yüksek bölgelerde yazlar daha kısa, kışlar daha uzun sürer.
  • Sıcaklık enlem ilişkisinin bozulmasına neden olur. Örneğin, aynı enlem üzerindeki noktalardan yükseltisi fazla olanın sıcaklığı düşük olur.

Bilgi: Bazı koşullarda yeryüzünden yükseldikçe sıcaklık azalmaz, tersine artar ve ancak belirli bir yükseklikten sonra normal sıcaklık azalması başlar. Bu olaya sıcaklık terselmesi (inversiyon) denir.

Sıcaklık terselmesinin en yaygın şekli, dağlık ve engebeli arazilerdeki vadilerde ve çukur alanlarda görülür. Özellikle kış gecelerinde dağların yükseklerinde hızla soğuyan hava, vadi ya da çukur alanların tabanına indiğinde sıcaklık terselmesi görülür. Yani gece vadi tabanları, belirli bir yükseklikteki yerlerden daha soğuk olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar