Periyodik Sistemde Yer Bulma 9. Sınıf Kimya

Periyodik Sistemde Yer Bulma 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Bir Elementin Periyodik Sistemde Yerinin Bulunması

Katman elektron dizilimindeki katman sayısı periyot numarasını verir.

Katman elektron diziliminde son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. A grubu elementlerinde değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir.

Örneğin:

15P  )2 )8 )5

Katman sayısı = Periyot numarası = 3

Değerlik elektron sayısı = Grup numarası = 5

3. periyot 5A grubu

Örnek: 13X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulunuz.
Çözüm:

Katman elektron dizilimine göre X elementi 3. periyodun 3. elementidir. 3. periyot 3 A grubu

Yukarıdaki periyodik sistemde X, Y, Z element atomlarının konumları verilmiştir.

Buna göre elementlerin katman elektron dizilimlerini gösteriniz.
Çözüm: ⇑] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar