Aritmetik Ortalama nedir?

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Veri

Örnek:  7, 6, 7, 8, 10, 12, 6 veri grubundaki sayıların ortalaması kaçtır?
Çözüm: (7 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 + 6) / 7 = 8

Örnek:  1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5 veri grubundaki sayıların ortalaması kaçtır?
Çözüm: (1+ 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 15 = 3,66] }

Merkezi eğilim ölçülerinin en sık kullanılanıdır. Aritmetik ortalamayı ifade eder. Eldeki veriler toplamının veri sayısına bölümüdür. x üzeri _ ile gösterilir.
Örnek: Aşağıdaki tabloda A|i ile Kerem'in Türkçe dersinden aldığı notlar verilmiştir. Buna göre, Türkçe dersinden bu iki kişiden hangisinin daha başarılı olduğunu bulalım.
Çözüm: Ali'nin Türkçe dersinden aldığı notlar; 75, 70, 65 ve 80 dir. Bu verileri toplayıp 4 e böldüğümüzde Ali'nin not ortalamasını buluruz. Buna Ali'nin not ortalaması 72,5 dir. Kerem'in Türkçe dersinden aldığı notlar; 60, 70, 80 ve 90 dır. Bu verileri toplayıp 4 e böldüğümüzde Veli'nin not ortalamasını buluruz. Buna Veli'nin not ortalaması 75 dir. Krem'in not ortalaması daha yüksek olduğundan dolayı daha başarılıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar