Aritmetik Ortalama 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Matematik, Veri

Örnek:  7, 6, 7, 8, 10, 12, 6 veri grubundaki sayıların ortalaması kaçtır?
Çözüm: (7 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 + 6) / 7 = 8

Örnek:  1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5 veri grubundaki sayıların ortalaması kaçtır?
Çözüm: (1+ 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 15 = 3,66

Aritmetik Ortalama Çözümlü Sorular] }

Merkezi eğilim ölçülerinin en sık kullanılanıdır. Aritmetik ortalamayı ifade eder. Eldeki veriler toplamının veri sayısına bölümüdür. x üzeri _ ile gösterilir.
Örnek: Aşağıdaki tabloda A|i ile Kerem'in Türkçe dersinden aldığı notlar verilmiştir. Buna göre, Türkçe dersinden bu iki kişiden hangisinin daha başarılı olduğunu bulalım.
Çözüm: Ali'nin Türkçe dersinden aldığı notlar; 75, 70, 65 ve 80 dir. Bu verileri toplayıp 4 e böldüğümüzde Ali'nin not ortalamasını buluruz. Buna Ali'nin not ortalaması 72,5 dir. Kerem'in Türkçe dersinden aldığı notlar; 60, 70, 80 ve 90 dır. Bu verileri toplayıp 4 e böldüğümüzde Veli'nin not ortalamasını buluruz. Buna Veli'nin not ortalaması 75 dir. Krem'in not ortalaması daha yüksek olduğundan dolayı daha başarılıdır.

Aritmetik ortalama, bir veri kümesindeki sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle elde edilen bir ölçüdür. Aritmetik ortalama formülü şu şekildedir:

Aritmetik Ortalama = Toplam / Adet
Bu formülü daha iyi anlamak için örnek bir veri kümesi üzerinden gidelim. Örneğin, 5, 8, 12, 6, 9 sayıları veri kümesini ele alalım:
Aritmetik Ortalama = 5+8+12+6+9 / 5
Aritmetik Ortalama = 40 / 5
Aritmetik Ortalama = 8
Bu durumda, bu sayıların aritmetik ortalaması 8 olacaktır


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar