Kütahya – Eskişehir Savaşları Önemi ve Sonuçları Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI (10 – 24 TEMMUZ 1921)

Yunanlar, Ankara’yı alarak TBMM’ye son vermek için hazırlıklara başlamış ve asker sayısını iki katına çıkarmışlardır.İngilizlerden silah ve cephane yardımı alan Yunan ordusu 10 Temmuz’da taarruza geçmişlerdir.

Türk ordusu, Yunan kuvvetleri karşısında başarılı olamamış ve ağır kayıplar vermiştir. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa, ordunun daha fazla kayıp vermesini önlemek amacıyla Türk ordusunu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekmiştir (25 Temmuz 1921).

Önemi ve Sonuçları:

  • Yunanlar; Afyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirmişlerdir.
  • Mustafa Kemal’in Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekmesi, TBMM’de, şahsına muhalefet yapılmasına neden olmuştur.
  • Yunan ordusunun, Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi, TBMM’nin Kayseri’ye taşınması konusunu gündeme getirmiş, ancak öneri reddedilmiştir.

Örnek: Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.

Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misak-ı Millı”yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletleri’nin Yunanistan’ı kışkırtması

çözüm: Londra Konferansı Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra toplanmıştır. Tekalif-i Milliye Emirleri ise daha sonra meydana gelen Kütahya – Eskişehir Savaşları’ndan sonra uygulamaya konulmuştur. Doğru cevap (A) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi