Sonlu ve Sonsuz Küme: Eleman sayısı sonlu yani sayılabilir çoklukta olan kümelere sonlu küme denir. Sonlu olmayan kümeye sonsuz küme denir.
Örneğin, rakamlar kümesi sonlu bir küme iken doğal sayılar kümesi sonsuz kümedir.
– Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir.
– A = {} ise s(A) = 0 dır.

Not:
– Her eleman kümenin içine yalnız bir kez yazılır.
Örneğin, ANKARA kelimesinin harflerinden oluşan küme, (A, N, K, R) kümesidir.
– Elemanlar kümenin içinde farklı yerlere yazılırsa, yani yer değiştirirse, bu yeni bir küme belirtmez.

Soru: Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi küme belirtir?
I. “Okulumuzun çalışkan öğrencileri”
II. “Türkiye’nin en kalabalık ilk 5 şehri”
III. “Sıfırdan küçük doğal sayılar’
IV. “5 tane asal sayı”
A)0 B)1 C)2 D)3 E)4
( Doğru Cevap: C )

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?
A) “Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler’
B) “Okulumuzun öğretmenleri”
C) “Türkiye’nin J ile başlayan illeri”
D) “Sınıfımızdaki yakışıklı öğrenciler’
E) “Yılın M harfi ile başlayan ayları”
( Doğru Cevap: D )

Soru: Aşağıdaki topluluklardan hangileri bir küme belirtir?
a) “Ekonomisi en iyi 7 ülke”
b) “Türkiye’deki fakir insanlar”
c) “Ankara’daki lise öğrencileri”
d) “L ile başlayan aylar”
e) “İyi futbol oynayan insanlar”
A) Hepsi    B) Hiçbiri    C) a, c, d
D) a,c,e    E) b,c,d,e
( Doğru Cevap: C )

Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?
A) “36 dan büyük sayma sayıları”
B) “Negatif tam sayılar’
C) “-2 ile 3 arasındaki rasyonel sayılar”
D) “Üç basamaklı doğal sayılar’
E) “Bazı negatif rasyonel sayılar”
( Doğru Cevap: e)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar