İki Kümenin Eşitliği

İki Kümenin Eşitliği

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olup farklı elemanlardan oluşan kümeler eşit değildir.A ile B kümesi birbirine eşit ise A=B şeklinde gösterilir. A ve B kümeleri eşit değil ise A ≠ B ile gösterilir.

Örnek: A = {MATARA kelimesinin harfleri} ve B = {M, A, T, R}

Çözüm: Verilen her iki kümenin de elemanları aynı olduğu için A = B ‘dir.İki Kümenin Eşitliği Konu Anlatımı Video İsabet Akademi

Elemanları aynı olan kümelere "eşit küme" denir. A ve B kümelerinin eşitliği A = B ile gösterilir. A ve B kümelerinin birbirinden farklı en az bir elemanı varsa A ile B eşit olmayan kümelerdir denir ve bu durum A ≠ B ile gösterilir. A kümesinin bütün elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı, B kümesinin bütün elemanları aynı zamanda A kümesinin de elemanı ise A ve B kümeleri eşit kümelerdir. A ve B eşit kümeler ise A = B, eşit kümeler değil ise A ] B şeklinde gösterilir. A ve B eşit kümeler ise A 1 B ve B 1 A yazılabilir. A = "x ; 0 # x # 5,x ! Z, ve B = "x ; x 1 6,x ! N, kümelerinin elemanlarını karşılaştıralım. A = "x ; 0 # x # 5,x ! Z, ise A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} tir. B = "x ; x 1 6,x ! N, ise B = {5, 4, 3, 2, 1, 0} dır. s(A) = 6 ve s(B) = 6 olduğundan s(A) = s(B) dir. Ayrıca A ve B kümelerinin elemanları birbirinin aynısıdır. A ⊂ B veya B ⊂ A yazabiliriz.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi