Küme İşlemleri ile Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Matematik

Kümelerle sembolik mantık arasındaki ilişkilerden bazıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Küme İşlemleri ile Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki Soruları ve Çözümleri] }

Örnek: Aşağıda verilen eşitlikleri sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.
a. E n A = A
b. A - B = A n B'
Çözüm: a. E n A = {x: x ∈ E ∧ x ∈ A} = A (x ∈ E = 1)
b. A - B = {x: x ∈ A ∧ x ∉ B} = A n B'

Soru: p ve q önermeleri sırasıyla A ve B kümeleri ile ilişkilidir. Buna göre, (p' v q) ∧ (p ∧ q') önermesinin A ve B kümeleri cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (C şıkkı)
A) (AnB') U (A'UB)   B) (A'UB) n (A'UB)
C) (A'UB) n (AnB')   D) (AUB) n (A n B')
E) (A'UB) n (AnB)

Soru: A ve B kümeleri sırasıyla p ve q önermeleri ile ilişkilidir. Buna göre, (A' U E) n (Ø n B) işleminin bileşik önermeler cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (P' v 1) ∧ (0 v q)   B) (p v 1) ∧ (0 ∧ q)
C) (1 v 0) ∧ (0 ∧ 1)    D) (p' v 1) ∧ (0 ∧ q)
E) (P' v 0) ∧ (1 ∧ q)

Soru: A, B, C kümeleri sırasıyla p, q, r önermeleri ile ilişkilidir. Buna göre, (A - B') n (C n E) işleminin sembolik mantıkla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (E şıkkı)
A) p v q v r        B) p v (q ∧ r)
C) (p ∧ q) v r    D) (p ∧ q') ∧ r
E) p ∧ q ∧ r

Soru: p ve q önermeleri sırasıyla A ve B kümeleri ile ilişkilidir. [p v (p ∧ q')] ∧ (q ∧ q') önermesinin en sade şeklinin kümelerle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (B şıkkı)
A) E   B) Ø   C) A   D) B   E) A'


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar