İndirim, Kar ve Zarar Problemleri


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Matematik, Problemler

Kâr ve zarar içeren ifadelerde aşağıdaki kavramlar bilinmelidir.Alış Fiyatı: Bir malın alındığı fiyata alış fiyatı denir.
Maliyet: Belirli bir fiyata alınan bir mal için yapılan taşıma, paketleme, depolama, işçilik vb… gibi harcamalar toplamı ile alış fiyatı toplamına maliyet denir.
Etiket Fiyatı: Bir malın üzerinde yazan satış fiyatına etiket fiyatı denir.
Satış Fiyatı: Bir malın satıldığı fiyata satış fiyatı denir.
Kâr: Bir malın satış fiyatı > maliyet fiyatı ise satış fiyatının maliyet fiyatından farkına kâr denir.
Zarar: Bir malın maliyet fiyatı > satış fiyatından ise maliyet fiyatının satış fiyatından farkına zarar denir.
İskonto: Bir malın satış fiyatının azaltılmasına iskonto denir.
Ciro: Satış sonunda ele geçen paraya ciro denir.

  • Bir malın % x karla satılması, maliyetinin % x fazlasına satılması demektir.
  • Bir malın % x zararla satılması maliyetinin % x eksiğine satılması demektir.

İndirim, Kar ve Zarar Problemleri çözümlü sorular

İnidirm, Kar ve Zarar Problemleri Hocalara Geldik

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi