Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar, Dersler, Matematik, Problemler

Kâr ve zarar içeren ifadelerde aşağıdaki kavramlar bilinmelidir.

Alış Fiyatı: Bir malın alındığı fiyata alış fiyatı denir.
Maliyet: Belirli bir fiyata alınan bir mal için yapılan taşıma, paketleme, depolama, işçilik vb… gibi harcamalar toplamı ile alış fiyatı toplamına maliyet denir.
Etiket Fiyatı: Bir malın üzerinde yazan satış fiyatına etiket fiyatı denir.
Satış Fiyatı: Bir malın satıldığı fiyata satış fiyatı denir.
Kâr: Bir malın satış fiyatı > maliyet fiyatı ise satış fiyatının maliyet fiyatından farkına kâr denir.
Zarar: Bir malın maliyet fiyatı > satış fiyatından ise maliyet fiyatının satış fiyatından farkına zarar denir.
İskonto: Bir malın satış fiyatının azaltılmasına iskonto denir.
Ciro: Satış sonunda ele geçen paraya ciro denir.

  • Bir malın % x karla satılması, maliyetinin % x fazlasına satılması demektir.
  • Bir malın % x zararla satılması maliyetinin % x eksiğine satılması demektir.

Kar ve Zarar Problemleri çözümlü sorular] }

Örnek: Bir spot mağazasında 1200 TL ye satılan bir buzdolabını Faruk pazarlık yaparak 1020 TL ye indirip satın almıştır. Buna göre, Faruk satış fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim almıştır?
Örnek: Satış etiketinde 1200 TL + KDV yazılı olan bir bilgisayarın KDV (Katma Değer Vergisi) oranı % 18 dir. Buna göre, bilgisayarın KDV dahil satış fiyatını bulalım.
Çözüm: KDV eklenmemiş satış fiyatı üzerinden %18 oranında KDV hesaplanır ve etiket fiyatına eklenerek ödenmesi gereken ücret bulunur. Ödenmesi gerek KDV miktarı 1200.18/100 = 216 TL dir. Buna göre, bilgisayarın KDV dahil satış fiyatı 1200 + 216 = 1416 TL dir.
Örnek: Bir beyaz eşya mağazası çamaşır makinesinin etiket fiyatını, KDV oranını ekleyip sonra belirli bir indirim yaparak belirlemektedir. İlk fiyatı 1900 TL olan çamaşır makinesinin KDV oranı % 18 indirim oranı % 10 dur. Buna göre, çamaşır makinesinin etiket fiyatını bulalım.

Kar zarar problemleri, bir miktarın satıldığı fiyatın, alımında ödenen fiyata göre daha fazla veya daha az olması durumundaki durumu inceleyen problemlerdir. Bu problemlerde, satılan fiyatın alımında ödenen fiyattan fazla olması durumunda kar, az olması durumunda ise zarar söz konusudur.

Kar-zarar problemleri çözerken dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Problemde verilen miktarın cinsi ve birimi dikkate alınmalıdır.
  • Problemde verilen yüzdenin neyi ifade ettiği dikkate alınmalıdır.
  • Kar-zarar problemlerinde, satılan fiyatın alımında ödenen fiyattan fazla olması durumunda kar, az olması durumunda ise zarar söz konusu olduğu unutulmamalıdır.

Soru: Bir dükkan sahibi, 100 kg elma aldı. Elmaların alım fiyatı 20 TL/kg'dır. Dükkan sahibi, elmaları 25 TL/kg'dan sattı. Dükkan sahibinin kar miktarı nedir?
Çözüm: Kar = (Satış fiyatı - Alım fiyatı) * Miktar
Kar = (25 TL/kg - 20 TL/kg) * 100 kg
Kar = 5 TL/kg * 100 kg
Kar = 500 TL
Cevap: Dükkan sahibinin kar miktarı 500 TL'dir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar